Ürün Su Ayak İzi (ISO 14046)

Su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izinin toplamıdır ve bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki miktarını ifade eder. Ürün Su ayak izi hammaddenin işlenmesi ve üretim sürecinde kullanılan su miktarı ile tüketicinin kullanma aşaması da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü sürecini kapsar.

Su ayak izi, LCA yöntem ve araçlarının bir altyapısı olarak tanımlanmaktadır. ISO 14046 standardı gelecekte yaşanabilecek su risklerinin değerlendirilmesine ve çevresel etkilerin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Su ayak izi çalışmaları ile, sürdürülebilir ürün tasarımı ve su tüketimlerin azaltılması konularına destek olunabilir, aynı zamanda CDP ve Sürdürülebilirlik Raporlarında kullanılabilir.

Ürün Su Ayak İzi danışmanlığı hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.