Ürün Karbon Ayak İzi

Ürün karbon ayak izi bir ürün kaynaklı toplam sera gazı emisyonlarının, hammaddenin temininden yaşam döngüsünün sonuna kadar CO2 eq. olarak ölçümü ve hesaplanmasıdır. Ürün karbon ayak izi çalışmalarında kapsam ve sınırlar ürün ve süreç bazında belirlenmekle birlikte, beşikten kapıya ve beşikten mezara, ürün analiz sınırları olarak sıkça kullanılmaktadır. Ürününüzün karbon ayak izini ISO 14067, veya GHG Protokolü gibi uluslararası standartlara uygun hesaplayabilir, karbon salımı en yoğun prosesleri tespit edebilir ve azaltma yönünde uygun adımları atabilirsiniz.

Ürün karbon ayak izi çalışmaları, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmalarının da bir kolunu oluşturur. Sera gazı salımı, günümüzde aşırı iklim olayları ile de hayatımıza giren iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biridir. Karbon ayak izinin belirlenmesi firmaların iklim değişikliğine olan etkisinin azaltılması ile ilgili stratejiler geliştirilmesini sağlayan uzun süreli bir planlama sürecinin başlangıcıdır.

Ürün Karbon Ayak İzi Standartları

Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplamalarında ISO 14067, PAS2050 gibi standartlar takip edilmektedir.