Yöneticimiz Türkiye’deki İlk EPD Doğrulayıcısı

Yöneticilerimizden Dr. Hüdai Kara EPD doğrulayıcı unvanını Türkiye’den ilk olarak almayı başaran tek kişisel yetkilidir. EPD belgeleri İsveç Çevre Yönetimi Konsey’i tarafından kurulan International EPD System tarafından verilmektedir ve en yaygın kullanılan EPD sistemi olarak bilinmektedir.

Çevresel Ürün Beyanları Beyanları, bir ürünün veya sistemin çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan ve ISO 14025/TR Type III çevre beyanları temeline dayanan bir araçtır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi prensiplerini temel alan bu beyan yöntemi ilgili şirketler ve kuruluşlar için tüm dünya çapında geçerlidir. ISO 14040 serisi standartlarına dayanarak bir ürününün belirli çevre etkilerini ölçüldüğü bir etiketleme olarak tanımlanır.

Günümüzde ürünler ile ilgili çevre sorunları iş dünyası için giderek stratejik bir endişe haline gelmektedir. Tüm dünyada çevre yönetim sistemlerinin gelişimine bakıldığında daha çok ürün ve hizmetlerin çevresel performansının değerlendirmelerinin önemi üzerinde odaklanma eğiliminde olunduğu görülebilir. Kamuoyunun çevre bilincinin artması ile birlikte bu endişeler toplumun diğer kesimlerinde de giderek artmaktadır. Metsims EPD danışmanlığı hizmetlerini Türkiye’de sunan tek danışmanlık firmasıdır.