Yeni Eko-Aydınlatma Projesi Bir İlke İmza Atıyor

Eko aydınlatma projesi, AB Eko-etiketin ve Yeşil Kamu İhale’sinin 2013 Haziran’da geçerliliğini yitirecek olan aydınlatma ürün grubuna ait kriterlerin yeniden düzenlenmesine yönelik insiyatif ile tasarlanmış bir proje.

 Proje 2015 itibariyle 40-50 ürün grubuna yönelik AB Eko-etiketin amacına uygun bir şekilde iyileştirmeler yapacaktır. Bu proje, Avrupa komisyonunun daha az merkezi rolü alacağı ve ürün grubu hissedarlarının liderliğinde kriterlerin belirleneceği ilk çalışma olacak. Avrupa komisyonundan Silvia Ferratini’n açıklaması; bu şekilde yapılan kriter belirlenmesi sürecinin birçok ürün grubu için örnek olacağı ve Avrupa komisyonu ve diğer ilgili kuruluşların bu süreçten öğrenecekleri çok şey olduğu yönünde.

Avrupa Ampul Şirketleri Federasyonu ELC ve diğer ortakların proje ile ilgili başvurusu ardından, AB Eko-etiket kurulu (EUEB) projeyi kabul etmişti. AB Eko-etiket kurulunun çalışmaya yönelik açıklamalarına göre; ELC, ürün grubuyla ilgili uzmanlığını projeyi tarafsız ve çok profosyonel bir şekilde yöneterek göstermiş oldu.

Avrupa Ampul Şirketleri Federasyonu (ELC) merkezi Brüksel’de olan ve bir grup Avrupa’nın önde gelen ampul üreticilerinden oluşan kar amacı gütmeyen bir organizasyon. 1985’de kurulan federasyon Avrupa ampul üretiminin % 95 ini içerisinde barındırırken görevini bir lobi örgütü olarak devam ettiriyor.

ELC tarafından yönetilen proje, Avrupa Komisyonunda görev yapan AB Eko-etiket çalışanları üzerindeki idari yükü azaltmayı amaçlarken aynı zamanda yeni ürün grupları oluşturup eskilerini yenileyerek de katkıda bulunmaya odaklanmıştır.

Avrupa Komisyonu’nun projeden beklentisi ise üretime doğrudan katılım yapan en önemli üreticilerin ürünlerine ait birincil verilere erişebilirliği arttırmak. Avrupa Komisyon’u gözlemcisi Davide Minotti’ye göre artan veri erişebilirliği ve hissedarların artan katılımından dolayı kriterler daha başarılı ve amaç odaklı olarak oluşturuluyor ve bu şekilde aydınlatma sektörü daha sürdürülebilir bir pazara dönüştürülüyor.