Yatak Şiltelerine Ait AB Eko-Etiket Kriterleri Değişiyor

Yatak şilteleri için AB Eko-etiket kriterlerini yenileme amaçlı kurulan çalışma grubu, geçtiğimiz Şubat ayının 23’ünde Sevilla’da toplanmıştı. İkincisi ise 25-26 Eylül’de Brüksel’de gerçekleşecek.

En son 2009 yılında gelişitirilmiş olan yatak şilteleri için AB eko-etiket kriterlerinin değişim gerekliliği ve hangi kriterlere göre revize edileceği görüşüldü. Oakdene Hollins Araştırma & Danışmanlık (Birleşik Krallık) işbirliği ile Aday Teknolojik Araştırmalar Ortak Araştırma Merkezi Enstitüsü (Joint Research Centre’s Institute for Prospective Technological Studies-JRC-IPTS) tarafından yürütülen proje, Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü için geliştiriliyor.

Yatak şilteleri için AB Eko-etiketi, yaşamları süresince düşük çevresel etki sağlayan ürünlerin üretim ve tüketim süreçlerini teşvik ederken, pazarda çevresel olarak en iyi performansı gösteren ürünleri de ödüllendirmişti. Benzer şekilde, GPP de bu süreçte çevre dostu ürün ve hizmet temin etmek isteyen kamu makamlarını ele alacaktır.

AB Eko-etiket ve GPP kriterleri, AB Eko-etiket yönetmeliği 66/2010 ve Communication COM (2008) 400 “Daha iyi bir çevre için Kamu Alımları” ’de ele alınan tüm gerekleri esas alacaktır. Kriterler, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve ürün odaklı çevresel performans değerlendirmesi çalışmalarından elde edilen çevresel bilgi temelinde belirlenecek.

Proje sırasında farklı çevre, güvenlik, teknolojik ve fonksiyonel görüşler göz önünde bulundurulacak. Ayrıca, AB Eko-etiket ve GPP kriterlerini geliştirme sürecinde, Avrupa çapında uygulanabilirliği sağlamak amacıyla yapılacak danışmanlık ve öngörü çalışmaları, sektörün önde gelen üreticileri, tedarik zinciri sanayi, tüketici örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından da birçok uzman ile ortaklaşa yapılacaktır.

Yeni düzünlemede, kriterlerin bilimsel tabana dayalı oluşturulması, teknik olarak uygun olan ve daha az zararlı madde kullanımı, ürünlerin dayanıklı ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak, sosyal ve etik olarak da uygunluk sağlanması, toksik, kanserojen, mutajenik vb. maddelerin kullanımlarına kısıtlama getirilmesi gibi diğer bazı konular da, kriterleri revize ederken ele alınıyor.