Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Hizmet Alımı İhalesi Kazanıldı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), İstanbul Kalkınma Ajansı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul’da “Yeşil Üretim Temiz Gelecek” projesini Metsims kazandı.

Proje kapsamında Türkiye’de kimya sektöründe temiz üretim altyapısını kurmak amacıyla firmalarının üretim süreçleri ve ürün yaşam döngülerinin analizi yapılacaktır.

Projenin temel amacı plastik, sabun, kozmetik, boya ve organik/inorganik ürün gruplarında faaliyet gösteren işletmelerin ürünlerine toplam 20 adet Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi(YDD)’nin yapılarak, seçilen ürünlerdeki kimyasal madde, enerji ve su kullanımının optimize edilmesi, A girdisinin B girdisi ile değiştirilmesi veya belirli bir kimyasalın üretim sürecinden çıkarılması veya değiştirilmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve yeşil etiket (Eko-etiket/çevresel ürün beyanı) alınması için gerekli altyapının oluşturulmasıdır.

Uzun yıllardır uygulamalı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi(LCA) eğitimleri vererek pazarın gelişmesinde öncülük eden Metsims Sustainability Consulting, Türkiye’de farklı sektörlerde yapılan uluslararası seviyede onaylanmış LCA projelerine de imza atmaktadır. Böylelikle firmalarımıza temiz üretim süreçlerini uygulama altyapısını kurarken, kaynak verimliliği, enerji verimliliği ve karbon ayak izini azaltma fırsatlarını da sunmaktadır. Bu sayede dış pazarlarda firmalarımız farkındalık yaratma imkânlarını da elde etmektedirler.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) bir ürün, proses veya bir hizmetin tüm çevresel boyutlarını hammaddelerin elde edilmesinden başlayarak kullanım sonrası atıkların bertarafına (beşikten mezara) kadarki tüm aşamaları kapsamlı ve bütünsel bir şekilde değerlendiren bir yöntemdir.