Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Çalıştayı

Türkiye’de Yaşam döngüsü değerlendirmesi altyapısını oluşturmak ve yapılanmak amacıyla Yalova Üniversitesinde 28 Aralık 2010’da çalıştay gerçekleştirildi.

1.Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirme Çalıştayı Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu başkanlığında 28 Aralık salı günü Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde yurdun dört bir yanından katılımcı akademisyen ve sanayi temsilcileri ile gerçekleştirildi. Metsims’in uzman danışmanlarından Erhan Ersan tarafından temsil edildiği Çalıştay’da ileriye dönük çalışmalar tartışıldı ve buna yönelik kararlar alındı:

  • Kasım 2011’de Uluslararası çalıştay düzenlenmesi,

  • Yalova merkezli YDD Derneği kurulması,

  • dernek çalışmaları içinde YDD konusunda e-eğitim paketi hazırlanması,

  • YDD veritabanı ve kütüphane çalışmaları yapılması,

  • Üniversitelerde YDD kulüpleri oluşturulması,

  • Eğitim ve Sosyal sorumluluk projeleri yapılması

YDD derneği toplumun tüm kesimlerini yaşam boyu perspektifi içinde bilinçlendirmek ve ayrıca Sanayi, Devlet ve Akademiyi YDD etrafından birleştirerek sürdürülebilir bir yaşam tarzına geçişte etkin rol oynayacak bir güç olma inancı ve kararlılığıyla yola çıkıyor.

Derneğin kurulum çalışmalarını yürütecek başta Prof Dr Filiz Karaosmanoğlu ve Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü akademik kadrosu, kurucu üye ve kurumlara Metsims olarak başarılar diliyor ve Metsims olarak katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğimiz bildiriyoruz.