Yapılarda LEED Yeşil Bina Sertifikası Alan Ülkeler Arasında Türkiye 8. Sıraya Yükseldi

* Aralık 2016 verilerine göre.

** ABD LEED konusunda Dünya’nın en büyük pazarıdır ancak LEED programının geliştirildiği ana ülke olarak bu listeye dahil edilmemiştir.

Amerika Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından da katkı verilen pazar araştırmalarına göre Türkiye’nin de içinde olduğu pazar gelişiminde, küresel yeşil bina talepleri büyüyerek her üç yılda bir ikiye katlanmaktadır.

70 ülkede yapılan bu araştırmaya göre Türkiye gibi ekonomiler ise bugünkü seviyelerinden iki ile altı kat arasında büyüyerek yapıda yeşil dönüşümün liderliğini yapmaktadırlar.

Yeşil Binalar ve Yapı Malzemeleri

Artan yeşil bina talebi pazarı trilyon dolarlık bir endüstriye dönüştürmüştür ve bu gelişime koşut olarak yeşil bina yapı malzemeleri pazarının da 2019 yılında 234 milyar $ seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir şekilde yayılan yeşil bina değerlendirme sistemleri, yapı malzemeleri üreticileri için yeni pazar fırsatı oluşturmaktadır.

Yapı malzemeleri üreticilerinin yeşil yapılarda kullanılan malzemelerden talep edilen Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgelerini ivedilikle tamamlaması ileride oluşabilecek ticari riskleri yönetmek açısından da önemli olacaktır. Yeşil Bina projelerinde ilave puan katkısı yapan EPD Belgeleri, Türkiye’de yerleşik tek kayıt sistemi EPD Turkey tarafından kayıt altına alınmaktadır. Türkiye’de yayınlanan EPD belgeli ürünlerin yarısından çoğu Metsims Sustainability Consulting danışmanlığında alınmıştır.

  • İklim değişikliğine % 40 gibi yüksek bir oranla neden olan ana sektör,

  • Dünya doğal kaynaklarının %50’sini yapı sektörü tüketiyor,

  • Dünyada ortaya çıkan atıkların %30’dan fazlası yapı sektöründen geliyor.

​Doğru, çevreye daha duyarlı malzeme seçimi ve EPD belgeli ürünler ile bu etkilerin azaltılması mümkün olabilecektir.