Yapı Sektöründe Ürün Çevre Beyanları – EPD, LEED, BREAM, DGNB

Daha sürdürülebilir ve düşük karbon değerli bir yapı dünyası için, şirketler ve dolayısıyla tüm yapı dünyası, yapı ürünleri kaynaklı dolaylı çevresel etki, dolaylı karbon ve su ölçümleri ve azaltımı için kolları sıvadı.

Günümüzde sadece yapı sektörü değil diğer tüm sektörlerde de talep gören çevresel etki bildirimi artık tüketicilerin satın alma hakları dolayısıyla bilgilendirilmeleri gerektiği önemli bir karar mekanizması olarak görülüyor. Dolayısıyla özellikle yüzde olarak çok daha fazla negatif çevresel etkisi olduğu bilinen yapı sektörü daha düşük karbon teknolojileri kullanımı ve bunları sertifikalandırma yöntemleri için önemli altyapı çalışmalarına başladı. Çevresel etkilerin artık dolaylı (embodied) olarak da ölçülmesi gerekliliği de Çevresel Ürün Beyanlarına (Environmental Product Declarartions-EPD) talebin bu ölçüde artmasına neden oldu.

Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD), bir ürünün veya sistemin çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan ve ISO 14025/TR Type III çevre beyanları temeline dayanan bir araçtır.Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA, ISO 14040-44) prensiplerini temel alan bu beyan yöntemi ilgili şirketler ve kuruluşlar için tüm dünya çapında geçerlidir. ISO 14040 serisi standartlara dayanarak bir ürününün belirli çevre etkilerinin ölçüldüğü bir etiketleme olarak tanımlanır. Farklı ürün grupları için EPD alınabilir. Yapı sektörü malzemeleri şu an için en çok ilginin olduğu ürün grubudur.

Tüm dünyada gelişmekte olan Sürdürülebilir yapılar konsepti Türkiye’de de BREEAM ve LEED sertifikalandırma sistemleri ile gündemdedir. Bu sertifikasyona tabi olan yapılarda EPD belgeli ürünler kullanıldığında ilave puan alınması bu ürünlere olan tercihi artırmakta ve yeni pazar fırsatları yaratmaktadır. Ayrıca sektörünüzde kullanılmakta olan ikame ürünlere karşı avantaj fırsatları yakalayabilirsiniz.

Metsims ürünlerin çevreye etkilerinin güvenilir ve anlaşılabilir bir şekilde hesaplanması ve tüketiciye iletişiminin sağlanmasında danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. Türkiye’nin önde gelen yapı firmalarıyla ortaklaşa olarak yürüttüğü birçok proje sonucunda sektöre birçok Çevresel Ürün Beyanı kazandıran Metsims, farklı sektörlerde de çalışmalarına hızla devam etmektedir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.