Yapı Malzemelerinde Sürdürebilirlik ve Sürdürebilir Yapılar Eğitimi!

Çevre Dostu Yeşil Binalar (ÇEDBİK) organizasyonluğunda, Ytong, Vitra ve Aksan Yapı spondsorluğunda Yeşil Bina Haftası Çerçevesinde düzenlenen eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) oditoryumunda yoğun ilgi ve başarı ile gerçekleştirildi.

Yeşil Bİna kavramının ve uygulamalarının Global ve Türkiyede giderek önem kazanması ile birlikte, gerçek anlamıyla Sürdürülebilir Bina kavramının, başka bir deyişle yapının arazi seçiminden başlayarak, yaşam döngüsü değerlendirilmesi çerçevesinde değerlendirilmesi, soysal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarım, iklim verilerine ve lokal koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı binaların teşvik edilmesi konuları değerli konuşmacılar tarafından eğitim süresince yer aldı.

Dr Hüdai Kara tarafından Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi (LCA) konusu detaylı bir şekilde anlatılarak yoğun soru yağmuruna tutuldu. Konuşmacılar arasında, Dr.Duygu Erten (Açılış Konuşması) , Prof.Dr.Ayşe Balanlı (Yapı Sektöründe Sürdürebilirlik) , Ata Selçuk ( Çevresel Ürün Etiketlerine Bakış), Dr.İlker Kahraman (Yapı Malzemeleri ve Çevresel Ürün Beyanları), Katya Kaya (Yeşil Bina Sitemlerinde Malzemenin Yeri)  ve Pelin Düştegör (EPD Neden? Nasıl? ve Faydaları – Akkon Çelik Örneği) konu başlıkları ile yer aldı.