Veri Tabanı Geliştirme ve Yazılım Geliştirme (SaaS)

TLCID

Turkish Life Cycle Inventory Database (TLCID) yapı malzemeleri, enerji, tekstil, kimya, ambalaj, gıda, ulaşım gibi birçok farklı sektörde çevresel performans verilerini içermektedir. Türkiye spesifik gerçek verilere dayalı olarak hazırlanan TLCID veri tabanı, Türk sanayisinin çevresel açıdan sürdürülebilir büyümesinin altyapısını oluşturmak ana hedefi ile Metsims Sustainability Consulting teknik uzmanlığında 2009 yılından beri geliştirilmektedir.

TurComDat

TurCoMDat, Türkiye’de üretimi yapılan yapı malzemelerinin çevresel performansını bilimsel olarak uluslararası standart ve normlara uygun olarak yayınlayan bir veri tabanıdır. Yapıların çevresel sürdürülebilirliğinin ölçülebilmesi ihtiyacına cevap olarak geliştirilmiştir. Uluslararası seviyede bağımsız doğrulanmış verilerden oluşan ve yapı ürünlerinin hammaddeden üretimine, uygulamadan bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü aşamalarını detaylı bir şekilde iklim değişkliği başta olmak üzere 24 çevresel göstergede içeren veri tabanıdır. SÜRATAM akademik kurulu tarafından onaylanmış bir veri tabanıdır.

LCA Database

Küresel Yapı Ürünleri için Dijital Çevre Merkezi, üreticiler, tasarımcılar, şartname hazırlayıcılar, tedarik edenler, bina LCA danışmanları ve kamu satın alma, bina çevre performansı gibi piyasa uygulamaları gibi belirli son kullanıcı ihtiyaçları için inşaat ürünleri için dijital çevresel performans verileri sağlayan ana kaynaktır. değerlendirme, LCA yazılımı ve çevresel hesaplama araçları. Digital Environmental Hub for Global Construction Products (LCA Databse), dünya çapında yeşil sertifika ve sıfır karbonlu ev çerçeveleri için binaların değerlendirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ülkeler ve dünyanın belli başlı bölgeleri için yapı ürünleri veri tabanları geliştiriyoruz. Mevcut herhangi bir veri tabanıyla ilgileniyorsanız veya ülkeye özel yeni bir veritabanı geliştirmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

CAGE Karbon Yönetim Platformu

CAGE Carbon Management Software, ISO 14064 uyumlu kurumsal karbon ayak izi hesaplamak, yönetmek ve olası kısa ve uzun hedefler geliştirilebilen bir uygulamadır. Aynı kuruma ait farklı tesisler için aynı anda kurumsal karbon ayak izi hesabı yapabilir, sonuçlarınızı tablo ve grafikler ile detaylı inceleyebilirsiniz. Görsel analizlerle sıcak noktalarınızı tespit edebilir, yıllık karbon hedefleri oluşturabilirsiniz. Alt kullanıcılar ile farklı tesislerdeki kullanıcılara hesap açabilir, ana hesaptan tüm girdileri görüntüleyebilirsiniz. Veriler üretiminize özel hazırlanır, böylelikle ihtiyacınız olan tüm faktörlere erişebilirsiniz.

E-Con LCA

eConLCA, Metsims Sustainability Consulting tarafından geliştirilen yapıların yaşam döngüsü değerlendirmesi için web tabanlı bir yazılımdır. Dünyanın önde gelen LCA yazılımı SimaPro Cloud altyapısı üzerine kurulan eConLCA, EN 15804 normlarına ve InData formatına uygun, ülkeye özel markalı yapı ürünleri veritabanlarını kullanıyor. eConLCA ayrıca, jenerik veriler için, yani ülkeye özgü veritabanlarında markalı veriler bulunmadığında kullanmak için dünyanın en kapsamlı veritabanı olan Ecoinvent’ı kullanır. eConLCA, EN15978 normu ve AB Düzey(ler)i yeşil bina değerlendirme çerçevesi ile uyumludur.