Uygulamalı Yaşam Dögüsü Değerlendirmesi Eğitimi – 7 Şubat 2020