Uygulamalı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve ISO 14001 ilişkisi eğitimi, geniş ve farklı sektörlerden temsilcilerin katılımı ile başarı ile tamamlandı.

07 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Uygulamalı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve ISO 14001 ilişkisi eğitimi, geniş ve farklı sektörlerden temsilcilerin katılımı ile başarı ile tamamlandı. Metsims Sustainability Consulting tarafından Dr Hüdai Kara, Beysin Tekinel ve Orhan Atacan gibi 3 LCA uzmanı ile destek verilen eğitimde, karşılaştırmalı LCA çalışmalarının da içinde olduğu birçok uygulma örneği yapıldı. Eğitimin bir parçası olarak 1 aylık SimaPro LCA Yazılımı full sürümünün de verildiği eğitimde katılımcılar öğrendiklerini birebir uygulamaya dökme fırsatını buldular. Metsims Sustainability Consulting LCA eğitimleri uygulamaya dönük olduğundan birçok uzmanın yetişmesine katkıda bulunması ile biliniyor. 2009 yılından beri uygulamalı olarak verilen eğitimlerden bugün birçok uzmanın yetiştiğini belirten Dr Hüdai Kara “Yaşam döngüsü yönetimi firmalar için hem kurumsal hem de ürün sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik haline geldi. Eğitimlere olan talep bunun ürteici firmalar tarafında da karşılığının olduğunu gösteriyor” diyerek LCA eğitimlerinin önemine değindi. Tüm gün boyunca süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Tüm katılımcılara SimaPro Yazılımı Profesyonel Expert User 1 aylık tam sürümü verilerek eğitim sonrası da uygulama örneklerini ya da kendi projelerini yapmalarına olanak sağlanıyor.  Böylece katılımcılar kendi alanlarındaki çalışmalarında, eğitim süresince öğrendiklerini pekiştirme fırsatı yakalamış oluyorlar. Bir sonraki eğitimlerimiz için Eğitim Sayfalarımızı takip edebilirsiniz.