Unilever 2025 Yılına Kadar Plastik Ambalajlarının %100’ünün Geri Dönüştürülebilir Olacağı Sözünü Verdi

Unilever, 2025 yılına kadar, ürünlerinde kullandığı plastik ambalajların %100’ünün yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir özellikte olacağını duyurdu. Ayrıca şirket, hızlı tüketim malları endüstrisini, al-kullan-çöpe at şeklinde olan tüketim modelinden ürünlerin ve üretim proseslerinin -ürünlerin yaşam döngüleri sonunda kolaylıkla yeniden kullanımlarının ve geri kazanımlarının gerçekleştirileceği şekilde- tasarlandığı döngüsel ekonomi modeline doğru geçişe çağırdı.

Günümüz itibariyle dünya çapında kullanılan plastik ambalajların, 80-120 milyar $ değerindeki kısmı çöp depolama alanlarına gönderilirken yalnızca %14’ü geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

Döngüsel ekonomi yaklaşımlarını benimseme konusundaki kararlılığını göstermek amacıyla Unilever diğer şirketlerin de takip edeceğini umduğu ve kullandığı tüm plastiklerin isimlerini içeren “plastik protokolü” isimli bir listeyi 2020 yılına kadar yayınlayacağını duyurdu. İmalat devi, ayrıca EMV’nin “New Plastics Economy” girişimini desteklemek için çok katmanlı plastiklerin geri dönüştürülmesini sağlayacak teknolojik bir çözüme de yatırımda bulunacağını açıkladı.

Metsims Sustainability Consulting firması olarak bizler de müşterilerimizin üretim süreçlerindeki çevresel performanslarını Life Cycle Assessment (Yaşam Döngüsü Analizi) çalışmalarımız sonucunda inceleyerek döngüsel ekonomiye geçişte sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerini sağlıyor, karşılaşabilecekleri risk ve fırsatları değerlendiriyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Haberin tamamına ulaşmak için tıklayınız: Eco-business