Uğur Soğutma’dan, Metsims ile İlk Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için yerel ve küresel platformlardaki tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme hedefi ile yola çıkan Uğur Soğutma, bu serüvendeki yolculuğuna bugüne kadar yapmış olduğu tüm çalışmaların ve yönettiği tüm süreçlerin şeffaf olarak yansıtıldığı sürdürülebilirlik raporu ile hız verdi. Kurumun 2019 yılına ait faaliyetlerini içeren ve Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative -GRI) Standardı Temel (Core) düzey gerekliliklerine uyumlu olacak şekilde hazırlanmış olan “Uğur Soğutma 2019 Sürdürülebilirlik Raporu”, Metsims Sustainability Consulting danışmanlığında hazırlanarak yayınlandı.

Temel olarak kurumların ekonomik, sosyal ve çevresel konulardaki bakış açısı ve faaliyetlerini yansıtan sürdürülebilirlik raporları, günümüzde sürdürülebilirlik konusunun geldiği nokta göz önüne alındığında devamlı olarak iyileştirmenin hedef alındığı yayınlar olarak öne çıkmaktadır. Gelişen ve değişen dünyaya paralel olarak, sürdürülebilirlik raporlarının kapsamı ve içeriği de genişlemektedir. İlk raporu olmasına rağmen Uğur Soğutma, hem kurumsal hem de ürün bazındaki iklim değişikliği başta olmak üzere birçok çevresel etki göstergelerini de yayınlayarak şeffaf, ölçülebilir ve yönetilebilir bir rapor yayınlayarak diğer firmalara da öncülük etti. Metsims tarafından raporlama kapsamında ISO 14064 Kurumsal karbon ayak izi ve iki üründe ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmaları ile zenginleştirilen rapor bu sayede diğer örneklerinden ayrışıyor.

Raporun Türkiye için örnek teşkil edeceği bir diğer konu ise Metsims tarafından sağlanan sürdürülebilirlik ölçümleme altyapısı sayesinde OECD Sürdürülebilir Üretim Anahtar Göstergeleri (Sustainable Manufacturing Indicators) de yayınlanmış oldu. Türkiye’de GRI ya da benzer sürdürülebilirlik raporlamalarında ilk defa sunulan bu göstergeler ile Uğur Soğutma bir örnek teşkil etmenin haklı gururunu yaşıyor.  Projeyi yöneten Dr Hüdai Kara, “Sürdürülebilirlik raporlarının artık bir sonraki aşamaya geçmesi ve içeriklerinin ölçülebilir veriler desteklenmesi gerektiğini ve bunu Uğur Soğutma ile başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Uğur Soğutma sürdürülebilirlk vizyonu ve Metsims sürdürülebilirlik altyapısının ortak kesişim kümesi olarak çıkan bu başarılı raporun tüm Türkiye için örnek teşkil etmesini istiyoruz” dedi.

Metsims olarak, Uğur Soğutma’ya sürdürülebilirlik serüvenlerinde başarılar diliyor ve bu alandaki gelecek çalışmalarını heyecanla bekliyoruz.

Uğur Soğutma 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.