TÜRKİYE ÇEVRE ETİKETİ SİSTEMİNİN GELİŞİMİ İÇİN KATKILARIMIZ DEVAM EDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğüne uyumluluk çerçevesinde geliştirilen Türkiye Çevre Etiket Sistemi, Metsims Sustainability Consulting teknik uzmanlığında hazırlanan ve 13 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Tekstil, Seramik kaplama ve Temizlik kağıdı olarak üç sektörde geliştirilen kriterlere bir yenisi daha ekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan “Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulanması ve Farkındalığın Arttırılması Kapsamında Turistik Konaklama Tesisleri Hizmet Grubunda Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi” kapsamında konaklama tesislerine çevre etiketi geliyor. Projenin açılış toplantısı, 10 Eylül 2019 tarihinde, kamu kurum/kuruluşları, sektör dernekleri ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi. Proje tanıtımının yapıldığı ve Çevre Etiketi Yönetmeliği ve Uygulamaları’nın değerlendirildiği toplantıya, Metsims Sustainability Consulting Eko-etiket uzmanı Çevre Yüksek Mühendisi Nilay Cambaz “Çevre Etiketi Sistemleri” konulu sunumuyla katkı sağladı. Eko-Etiket sistemleri ve işleyişi konusunda bilgilendirme yapan Cambaz, çevre etiketli ürünlerin piyasada gittikçe arttığını ve nihai tüketicilerin çevre duyarlılığının artışı ile  birlikte üretici firmaların bu gelişmelere duyarsız kalamayacağını belirtti.

Ürün ve hizmetlerin çevresel durumu hakkında tüketicilere doğru ve bilimsel tabanlı bilgiler sunulmasını sağlayan ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak işleyen Türkiye Çevre Etiket Sistemi, ilk olarak 19 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği ile uygulamaya geçmişti. Türkiye şu ana kadar 21 çevre etiketi ürünüyle 2023 hedefi olan 250 eko-etiketli ürünün piyasada yer alması yolunda hızla ilerliyor.