Türkiye Çevre Etiketi Sistemi Globalleşme Yolunda İlerliyor

İlk olarak 19 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği ile uygulamay a geçmiş olan Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, Küresel Ekoetiketleme Ağı (The Global Ecolabelling Network – GEN)’na katılımı ile birlikte uluslararası platformda tanınırlığını artırmaya devam ediyor.

GEN, tüm dünyadaki Tip I eko-etiketleme organizasyonlarının ve bunların savunucularının bir araya gelerek oluşturduğu kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 1994’te kurulmuş olan GEN, günümüzde yaklaşık 60 ülkeyi temsil eden üyeleri ile birlikte, ürün ve hizmetlerin küresel ölçekte eko-etiketlenmesini iyileştirmek, tanıtmak ve geliştirmek için çalışmaktadır.

Gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi, ileriye dönük hedeflerin belirlenmesi ve yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi amacıyla yıllık olarak gerçekleştirilen ve tüm GEN üyelerinin katılım sağladığı toplantı sonucunda, Türkiye Çevre Etiketi Sistemi’nin GEN üyelik başvurusu olumlu olarak değerlendirilmiştir. 27.10.2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilen toplantıya, proje kapsamında teknik destek sağlayan kurum olarak Metsims Sustainability Consulting’den Dr. Hüdai Kara ve Nilay Cambaz katılırken, sitemin tanıtımına ilişkin sunumu Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Eyüp Kaan Moralı gerçekleştirmiştir.

Metsims Sustainability Consulting olarak, kuruluş aşamasından beri destek sağlamaya devam ettiğimiz Türkiye Çevre Etiketi Sistemi’nin kaydetmiş olduğu bu ilerlemeden memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Uluslararsı platformda bilinen ve güvenilen bir sistem olma yolunda atılmış olan bu önemli adımın, ülkemizin sürdürülebilir olarak kalkınmasına da büyük ölçüde destek olacağına inanıyoruz.