Sürdürülebilir İş Modelleri

Sürdürülebilir İş Modelleri

Günümüzde doğa, daha fazla endüstriyel büyümeyi kaldıramayacak durumdadır. Doğal kaynaklarımız, yenilenebilme kapasitelerinin çok daha üzerinde kullanılmaktadır. Bu durumun en çarpıcı örneği ise fosil yakıtlardır. Her kullandığımız fosil yakıt doğaya karbon emisyonu, yan ürünler ve atık olarak geri dönmektedir.

Sürdürülebilir İş Modelleri konusunda şirketlere 5 aşamada rehberlik ediyoruz:

1. Kaynak verimliliğini artırılması

Servis ve ürünlerin üretiminde kaynak kullanımı kaçınılmazdır. Birim kaynak başına olan üretkenliği artırarak doğal kaynak kullanımlarını esnetmeleri için şirketlere yardımcı oluyoruz. Bu sayede şirketler doğadan toplamak zorunda kaldıkları kaynaklara olan bağımlılıklarını yok edebiliyor veya azaltabiliyor. Aşırı kaynak toplanması ve doğal kapital tüketimi konularında destek veriyoruz.

2. Doğal Sermaye yatırımı

Şirketler, toplumsal ve kurumsal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilmek için bulundukları ekosistemi sürdürülebilir halde tutmak zorundadırlar. Bu yolda Metsims, şirketlere ihtiyaçlarını belirleme ve Doğal Sermaye Maliyetlerini hesaplamada yardımcı olur. Doğal Sermaye Maliyeti, doğal sermayeye olan yatırım üzerine anlaşılması gereken önemli bir kavramdır.

3. Ekolojik Yeniden Tasarım

Ekolojik tasarım, kapalı döngü üretim sistemlerini içermektedir. Bu sistemler üretim sonucu ortaya çıkan atıkları bir kaynakmış gibi kullanmaktadırlar. Bu sayede tekrar kullanıma giren atıklar, düzenli depolama sahalarına alınmak zorunda kalmaz. Metsims şirketlere insana bağlı olan toksik kimyasal üretimlerini yok etmeleri konusunda yardımcı olur.

4.Servis ve Akım Ekonomisi

Servis ve akım ekonomisine göre şirketler sattıkları ürünleri bir ürün olarak görmek yerine onları birer servis olarak görmeye başlarlar. Bu konsept çerçevesinde şirketler ürün ve çözümlerini satmak yerine onları kiralıyor olurlar. Bu sayede satılan ürün veya hizmet amacını gerçekleştirememeye başladığında üreticisine geri döner. Üreticiler geri aldıklarını kullanılmaz olmuş ürünlerini geri dönüşüme veya geri üretime gönderirler. Uzman kadrosu ve araçları ile Metsims, şirketlere ürün odaklı üretimden, servis odaklı üretime geçmeleri için yol gösterir.

5. Sorumlu tüketim

Sorumlu tüketim prensibi ürünlere olan talebi ve dolayısıyla ürünlerin üretiminden kaynaklanan kirlilik ve atıkları azaltmayı hedefler. Metsims şirketlere sorumlu tüketim prensibini müşterilerine yansıtmaları konusunda yardımcı olur. Aldıkları ürünlerin üretim koşullarını (lokasyon, çalışma şartları, içerik, yaşam döngüsü bakışı açısından ekolojik ayak izi ve diğer sürdürülebilirlik kriterleri) öğrenen tüketiciler, daha sağlıklı ve bilinç ürün seçimleri yaparlar.