Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs)

Hizmetlerimiz > Kurumsal Sürdürülebilirlik > Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs)

İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet ile ilgili 17 hedef hali hazırda tüm devletler tarafından kabul edildi, ancak sıra özel sektörde.

Şirketler, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve hatta borsalar iş stratejilerini SDG’lar üzerine kurmaya başlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler kendi gelişmelerini SDG'ler üzerinde ölçmeye başladıkça ulus liderleri, ülkelerinin belirtilen hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için özel sektörle ortak çalışma ve ortaklık kurma yollarını arayacak. İş dünyası liderleri SDG'ler üzerinde yapılan iş birliğinin faydaları, bu küresel hedeflere uygun şirketler için daha elverişli koşullar, iş dostu politikalar ve diğer rekabet avantajlarına sahip olabilir. Bu küresel hedeflere uygun şirketler için daha elverişli koşullar, iş dostu politikalar ve ekstra rekabet avantajları olabilir.

Sizler de:
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun gelecek iş fırsatlarını tanımlayın.

- Yeni taleplere yönelik inovatif çözümler

- Emisyon ve atık azaltımı sağlayan yeni üretim teknolojileri

- Hali hazırda yoksulluk sınırında yaşayan 4 milyon insanın gelecek ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeni pazarlar

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramını SDG ile uyumlu hale getirin.
Paydaş ilişkilerinde güven kazanın.
Daha sağlam toplumlar ve dolayısıyla daha sağlam ticari alanlar sağlayın.
Paydaşlarla SDG çerçevesinde ortak bir dil oluşturun.