Bilimsel Tabanlı Hedefler

Hizmetlerimiz > Kurumsal Sürdürülebilirlik > Bilimsel Tabanlı Hedefler (Science Based Targets)

Bilimsel Tabanlı Hedefler (Science Based Targets)

Science Based Targets; CDP, the UN Global Compact (UNGC), the World Resources Institute (WRI) ve WWF’nin ortak bir girişimidir. Bu metodu kullanabilmek için sektörün kapasitesinin ve büyüme oranının bilinmesi ve aynı zamanda baz yıl için kapsam 1 ve 2’ye ait sera gazı emisyon (GHG) miktarlarının belirlenmesi gerekir.

Yeniliği arttırın. Düşük karbon ekonomisine geçiş, yeni teknolojilerin ve operasyonel uygulamaların gelişimini katalize edecektir.
Yatırımcı güvenini ve güvenilirliğini güçlendirin. Dünya genelindeki tüketicilerin yaklaşık yarısı, iklim değişikliğinin kendi yaşamlarını olumsuz yönde etkileyeceğini ve %65'i iklim değişikliğinden insan faaliyetinin sorumlu olduğunu kabul ettiğini düşünüyor.
Kârlılığı ve rekabet gücünü artırın. Hırslı hedefler belirlemek, gelecekte kaynakların özellikle de fosil yakıtların giderek daha pahalı hale geldiği, yalın, verimli ve dayanıklı bir şirket olmasını sağlıyor.