Ürün Karbon Ayakizi

Hizmetlerimiz > Ürün Sürdürülebilirliği > Ürün Karbon Ayakizi

Ürün Karbon Ayakizi

Karbon ayakizi enerji ve fosil kaynak tüketimi, ulaşım, tedarik zinciri ve üretim faaliyetleri sonucu oluşan toplam sera gazı emisyonlarının ton cinsinden karbondioksit eşdeğerinin (tCO2e) ölçüsüdür. Ürün karbon ayakizi çalışmaları, Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) çalışmalarının da bir kolunu oluşturur. Sera gazı salınımı, günümüzde aşırı iklim olayları ile de hayatımıza giren iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biridir. Karbon ayakizinin belirlenmesi firmaların iklim değişikliğine olan etkisinin azaltılması ile ilgili stratejiler geliştirilmesini sağlayan uzun süreli bir planlama sürecinin başlangıcıdır.

Karbon Ayakizi çalışmaları için teklif alınız.

Ürün Karbon Ayakizi Referanslarımız

Ürün Karbon Ayakizi çalışmalarının ilişkili olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri