EPD (Çevresel Ürün Beyanları)

Hizmetlerimiz > Ürün Sürdürülebilirliği > EPD (Çevresel Ürün Beyanları)

EPD (Çevresel Ürün Beyanları)


Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations, EPD), bir ürünün veya sistemin çevresel etki değerlendirmesinin iletişimini sağlayan ve ISO 14025 Type III çevre beyanları temeline dayanan bir araçtır. LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) ve ISO 14040-44 standartını temel alan bu beyan yöntemi, ilgili şirketler ve kuruluşlar için Dünya çapında geçerlidir. EPD’ler ISO 14040 serisi standartlarına dayanarak bir ürününün belirli çevre etkilerinin ölçüldüğü bir etiketleme olarak tanımlanır. Bağımsız şekilde, üreticinin sağladığı bilgilerle hazırlanan EPD belgeleri, ürünün teknik tanımı, üretici firma detayları ve LCA sonuçlarından meydana gelmekte ve farklı ürün grupları için EPD alınabilmektedir. Yapı sektörü malzemeleri günümüzde en çok ilginin olduğu ürün grubudur.

Tüm dünyada gelişmekte olan ‘Sürdürülebilir Yapılar’ kavramı Türkiye'de de BREEAM ve LEED, DGNB gibi sertifikalandırma sistemleri ile gündemdedir. Bu sertifikasyona tabi olan yapılarda EPD belgeli ürünler kullanıldığında ilave puan alınması bu ürünlere olan tercihi artırmakta ve yeni pazar fırsatları yaratmaktadır. Ayrıca EPD belgeleri sektörünüzde kullanılmakta olan ikame ürünlere karşı avantaj fırsatları yakalayabilmenize de yardımcı olmakta, enerji ve kaynak verimliliği konusunda eko-tasarım yaklaşımlarının temelini oluşturmaktadır.

EPD belgesini aşağıdaki yetkin kurumlardan alabilmekteyiz:

EPD Türkiye (Tüm ürünler)
IBU-Almanya (Yapı Malzemeleri
The International EPD System (Tüm ürünler)
BRE-İngiltere (Yapı malzemeleri)

Metsims Yöneticilerinden Dr. Hüdai Kara, The International EPD System adına Türkiye'deki ilk ve tek doğrulayıcıdır.

EPD Belgeleri çalışmaları için teklif alınız.







EPD Referanslarımız

EPD çalışmalarının ilişkili olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri - SDGs