Gıda Sektörü

8 Nisan 2012

Gıda Ürünlerinin Karbon Ayak İzi de Artık Gıda Zincirine Ekleniyor

Avrupa komisyonu: Finlandiya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre gıda ürünlerinin karbon ayak izi hesaplamaları hem üreticilere hem de tüketicilere gıda zincirinin iklim değişimi üzerindeki etkisini azaltacak […]