Veri Tabanları


Metsims, Türkiye’de aşağıda detayları verilen iki veri tabanı üzerinde çalışmalarını yapmaktadır:


Türkiye Yapı Malzemeleri Çevresel Performans Veri Tabanı (TurCoMDat)TurComDat, Türkiye’de üretilmiş yapı malzeme ve elemanlarının çevresel performansını içeren veri tabanıdır. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada uygulanan farklı yeşil bina tiplerinde çevresel performans hesaplamalarının yapılmasını sağlayacak olan TurCoMDat, birçoğu uluslararası bağımsız doğrulanmış, ISO 14025, ISO 14040/44 standart ve EN 15804 Avrupa normları uyumlu verileri içermektedir. Sürekli yenilenen ve hali hazırda 200’ün üzerinde yapı malzemesi ile kapsam, içerik ve sunduğu şeffaflık açısından dünyanın sayılı veri tabanları arasındadır.


TurCoMDat, yapı malzemelerinin işlevsel birimlerine bağlı olarak (kg, m2, m2 K/W, MJ, kWh gibi) ürün bazında 24 adet çevresel performansı hammadde, üretim, kullanım, bertaraf gibi toplamda 17 ürün yaşam döngüsü aşamasının her biri için ayrı ayrı sunmaktadır. Teknik anlamda her bir yapı ürünü için 408 veri içermektedir. Özellikle Yeşil binalarda öne çıkan çevresel performans göstergelerinden bazıları:

Küresel Isınma Potansiyeli (Global Warming Potential)
Ozon İncelmesi Potansiyeli (Ozone Depletion Potential)
Fotokimyasal Oksidasyon Oluşma Potansiyeli (Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants)
Asidifikasyon Potansiyeli (Acidification Potential)
Ötrofikasyon Potansiyeli (Eutrophication Potential)
Fosil Olmayan Kaynak Kullanım Potansiyeli (Abiotic Depletion potential for non-fossil resources)
Fosil Kaynak Kullanım Potansiyeli (Abiotic Depletion for fossil resources)

TurCoMDAT, LEED, BREEAM, DGNB gibi yeşil bina değerlendirmelerinde kullanılabilmekte, BIM uyumluluğu için uluslararası kabul gören formatlarda sunulabilmektedir.  TurCoMDat, Sürdürülebilir Üretim ArGe ve Tasarım Merkezi-SÜRATAM finansal desteği ile 2015 yılından beri geliştirilmektedir.turcomdat

Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı (TLCID)


Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı (Turkish Life Cycle Inventory Database-TLCID) başta yapı sektörü olmak üzere tekstil, kimya, enerji, ambalaj, gıda, ulaşım gibi birçok farklı sektörde çevresel performans verilerini içermektedir. Türkiye spesifik gerçek verilere dayalı olarak hazırlanan TLCID veri tabanı, Türk sanayisinin çevresel açıdan sürdürülebilir büyümesinin altyapısını oluşturmak ana hedefi ile Metsims tarafında 2009 yılından beri geliştirilmektedir.

TLCID veritabanı, 2014 yılında Sürdürülebilir Üretim ArGe ve Tasarım Merkezi-SÜRATAM finansal desteği ile hızlı bir gelişme sağlamış ve yaklaşık 400 adet ürün, süreç veri setleri ile Türkiye’nin ilk ve dünyada ise sayılı veri tabanları arasında yer almaktadır.


TLCID