Tekstil Sektörü Özelinde Uygulamalı LCA Eğitimi

Tekstil Sektörü Özelinde Uygulamalı LCA Eğitimi


19 Temmuz 2019 İstanbulEğitime Kalan Süre :

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


Metsims Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. SimaPro yazılımının Türkiye’deki tek yetkili çözüm ortağı ve dağıtıcısıdır.

denim-stock

Amaç ve Kapsam

Hızlı moda sayesinde pazara yakınlığı nedeniyle hızla gelişen Türk Tekstil sektörü bugün Sürdürülebilir Moda akımıyla karşı karşıya kalmış, bu konuda tüketici beklentilerine cevap vermek adına değer zincirindeki markaların baskısını hissetmeye başlamıştır. Beklenti artık daha sürdürülebilir ve bu anlamda ölçülebilir bir tekstil sektörü oluşturmak ve bunu uluslararası paydaşlara anlatabilmektir.Eğitimin amacı Tekstil sektöründe ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) araçlarını kullanarak kaynağından itibaren elyaf, iplik, kumaş, boyama/yıkama ve konfeksiyon süreçleri başta olmak üzere kullanım ve bertarafına kadar bir tekstil ürününde çevresel etkilerin hesaplanması ve sıcak nokta analizlerinin yapılmasıdır.

Beklentiler

Dünyanın önde gelen yazılımlarından biri olan ve Türkiye’de en çok kullanıma sahip SimaPro LCA yazılımının Profesyonel Expert User tam sürümü tüm katılımcılara 1 ay açık olacak şekilde ücretsiz sağlanacaktır. Bu nedenle eğitime bir kişisel bilgisayar ile katılım şarttır.

Hedefler ve Çıktılar

Tekstil ürünlerinin beşikten mezara üretim aşamalarının her birinde: -Karbon ayakizinin hesaplanması
-Su ayakizinin hesaplanması
-Enerji ayakizinin hesaplanması
-Ötrifikasyon, asidifikasyon gibi diğer çevresel etkilerin hesaplanması
uygulamalı olarak yapılacaktır.Bu süreçte farklı elyaf türlerinin çevresel etki açısından karşılaştırılması, üretim aşamalarında karbon, su, enerji ve diğer göstergeler hesaplanarak sıkıntılı noktaların bulunması, soruna odaklanma, soruna çözüm bulma (eko-tasarım) ve sonuçların eko-etiketler, EPD belgeleri gibi çıktılarının iletişiminin yapılması, ISO 14001:2015 standardı ve LCA ilişkisi üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.

Kimler Katılmalı?

Tekstil sektöründe çalışan Tekstil, Çevre, Kimya, Endustri mühendisleri başta olmak üzere tüm mühendisler, tekstil sektörüne yönelik Master veya doktora yapanlar, konuyla ilgili akademisyenler, Eko-tasarıma ilgi duyan tasarımcılar, tekstil sektörü temsilcileri ve önderleri, tekstil sektörüne yönelik çalışan ISO 14001 denetçileri, danışmanlar, GRI, CDP, EcoVadis gibi raporlama yapanlar ve sürdürülebilirlik üzerine çalışan ya da bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes.

Eğitim Programı

Temel Eğitim- Yaşam Döngüsü Değerlendirmesin (LCA) ve SimaPro LCA

Yaşam Döngüsü düşüncesi ve yönetiminin kısa tanımı ve bir LCA çalışmasında karşımıza çıkacak sorunların örneklerle anlatımı yapılacak ve tekstil sektöründe karşımıza çıkan ya da çıkabilecek sürdürülebilirlik ile ilgili konular anlatılacaktır. Akabinde bir teksti ürünü üzerinden LCA çalışması tüm katılımcılar ile birlikte uygulamalı olarak LCA çalışması yapılacaktır.

 • Bölüm 1 - (09:00)

  Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi-LCA ve SimaPro-Yaşam Döngüsü Düşüncesi, ISO14001-LCA İlişkisi
  -LCA ile ilgili standartlar ve uygulamalar
  -Veri tabanlarının tanıtımı ve hesaplama yöntemleri (Metotlar)
  -Çevresel göstergelerin tanımı ve açıklamaları
  -SimaPro LCA yazılımı tanıtımı, arayüzey, yazılım mekaniği ve kullanımı
 • Öğle arası

 • Bölüm 2

  Uygulama: Tekstil Ürününde Yaşam Döngüsü Analizi ve Değerlendirmesi-Belirlenen bir tekstil ürününün beşikten mezara üretim öncesi (tedarik zinciri), üretim, kullanım ve yaşam sonu süreçlerinin analizi ve modellenmesi
  -Çevresel performans değerlendirme ve analiz
  -Çevresel etkilerin çıkartılması (Karbon ayakizi, su ayakizi, enerji ayakizi ve diğer çevresel etki kategorileri)
  -Her bir süreçte Sıcak nokta analizleri
  -Süreç/Ürün iyileştirme, kaynak verimliliği ve temiz üretim potansiyelinin LCA ile irdelenmesi, eko-tasarım, sonuçların iletişimi

Önemli Notlar

 • Eğitim uygulamalı olacağından kontenjan sınırlıdır.
 • Eğitim uygulamalı olacağından katılımcıların kişisel bilgisayarları ile katılması gerekmektedir.
 • Eğitim fiyatına SimaPro Yazılımı Profesyonel Expert User 1 aylık tam sürümü dahildir.
 • Sertifikalar Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanacak olup, eğitim sonunda basılı olarak verilecektir.

Eğitmenler

Hüdai Kara BSc. MSc. DPhil. MIMM

Dr. Hüdai Kara iklim değişikliği stratejileri, karbon ve enerji yönetimi, düşük karbon ve sürdürülebilir teknolojiler, yenilenebilir enerji, yaşam döngüsü değerlendirmesi, atık yönetimi, araştırma ve geliştirme konularında metalürji ve malzeme endüstrilerinden kimya ve enerji endüstrilerine uzanan sanayi dallarında toplam 18 yılı aşan bir deneyime sahiptir. İngiltere Oxford merkezli Metsims Sustainability Consulting ve İstanbul merkezli Metsims Eğitim ve Danışmanlık firmalarının kurucu ortağı ve yöneticisidir.

Sanayi odaklı yüze yakın Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmalarıyla kaynak ve enerji verimliliği çalışması yapan ve Çevresel Ürün Beyanları (EPD) belgesi alan Dr. Hüdai Kara, karbon ayak izi hesaplamalarıyla birçok ürün ve firmanın iklim değişikliği risklerini ortaya çıkartmıştır. Kendisi, LCA bazlı ürün sürdürülebilirliği sistemi olan The International EPD System’in Türkiye’deki ilk ve tek doğrulayıcısıdır. Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı (TLCID), Türkiye Yapı Malzemeleri EPD/LCA Veri Tabanı (TurCoMDat) ve İngiltere Yapı Malzemeleri EPD/LCA Veri Tabanı (UKCoMDat) geliştiricilerindendir.

Malzeme bilimcisi olan Dr. Hüdai Kara’nın temel uzmanlığı malzeme geliştirme ve proses modellemesi, yeni teknolojilerin tekno-ekonomik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi, yenilenebilir enerji (atıktan enerji, PV), karbon-enerji ve atık yönetimi, yaşam döngüsü değerlendirmesi olarak sıralanabilir. İngiltere’de birçok bakanlığa ve özel sektör firmalarına danışmanlık yapmıştır. Dr. Hüdai Kara, AB araştırma ve geliştirme çerçeve programları olan Horizon 2020, 7. Çerçeve (FP7 NMT), Eureka, Eurostars ve Eko-İnovasyon proje başvurularında değerlendirici olarak Avrupa Komisyonu adına görev yapmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda bilimsel makalesi bulunan ve uluslararası konferanslarda sunum yapan Dr. Hüdai Kara, Global Sanayici dergisinde sürdürülebilir kalkınma üzerine köşe yazarlığı da yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden lisans ve yüksek lisans, Oxford Üniversitesi’nden malzeme bilimleri dalından doktora derecelerine sahip olan Dr. Kara, The International EPD System teknik komite üyesi, İngiltere Malzeme Enstitüsü, İngiltere Yenilenebilir Enerji Derneği üyesi ve ÇEDBİK Malzeme komitesi başkanıdır.

Beysin Tekinel, BSc. MSc

Beysin Tekinel Metsims’de LCA uzmanı olarak çalışmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi, sürdürülebilir teknolojiler, yenilebilir enerji, atık yönetimi, atıktan enerji elde edilmesi, hava kirliliği kontrolü, biyokütle enerjisi ve sürdürülebilir inovasyon üzerine deneyimleri olan Beysin, ürün ve kurumsal LCA projelerini yönetmektedir. Birçok LCA/EPD projesini tamamlamış ve eğitimler vermiştir.

Araştırma görevlisi olarak Finlandiya Lappeenranta University of Technology bünyesinde Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) Task 40: Sustainable International Bioenergy Trade kapsamında global biyokütle ticareti üzerine çalışan Beysin, Sustainable Technology and Business üzerine Lappeenranta University of Technology’den Yüksek Lisans derecesini aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans derecesine sahip olan Beysin, Fransız Lisesi Lycée Français Notre Dame de Sion mezunudur.

SimaPro LCA Yazılımı Hakkında

Türkiye’de tek yetkili satıcısı olduğumuz ve Dünya’nın önde gelen LCA yazılım programı SimaPro; profesyonellik, esneklik ve şeffaflık özellikleri ile dünyada güvenilir LCA sonuçları elde etmek için kullanımı en çok tercih edilen LCA yazılım programıdır. Sürdürülebilir ürün geliştirme ve sürdürülebilirlik hedeflerinizi tanımlama, analiz ve takip etmenize yardımcı olan SimaPro; Unilever, Heineken ve BASF gibi uluslararası ve yerel birçok sanayi kuruluşu, danışmanlık şirketleri, akademi ve araştırma merkezleri tarafından 80’i aşkın ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

SimaPro LCA yazılım programı şirketinizdeki farklı departmanlarınıza LCA, iş sürdürülebilirliği, sürdürülebilir sermaye kullanımı, eko-tasarım ve ürün geliştirme, marka tanınırlığı ve sürdürülebilir iletişim çalışmalarınız konularında yardımcı olur.

SimaPro ile:

• Karbon ayakizi hesaplamaları
• Su ayakizi hesaplamaları
• Enerji ayakizi ve yoğunluğu hesaplamaları
• Asidifikasyon, ötrofikasyon, toksisite gibi birçok çevre etki hesaplamaları
• Ürün tasarımı ve eko-tasarım
• Çevresel Ürün Beyanları (EPD)
• Ürünlerin veya hizmetlerin çevresel etkisi
• Çevresel maliyet (EcoCost) hesaplamaları
• Yaşam Döngüsü maliyet analizi
• Çevresel raporlama (GRI) için KPI eldesi; ve
• Temel performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi rahatlıkla yapılabilmektedir.

Yazılım aşağıdaki veri tabanlarını içerir:

1. Agrifootprint-economic allocation
2. Agrifootprint-gross energy allocation
3. Agrifootprint-mass allocation
4. Ecoinvent 3.5 APOS library
5. Ecoinvent 3.5 Consequential library
6. Ecoinvent 3.5 Cut off library
7. European Life Cycle Database (ELCD)
8. Industry data 2.0
9. AGRIBALYSE 1.3 Fransız Agricultural LCI database (ayrı yüklenir)
10. EU & DK Input Output Database
11. Swiss Input Output Database
12. USLCI

LCA Referanslarımız

Eğitim Ücreti

Bir katılımcı için

1500TL+KDV

Eğitim fiyatına SimaPro Yazılımı Profesyonel Expert User 1 aylık tam sürümü, öğle yemeği ve çay-kahve ikramları dahildir.
Aynı kurumdan yapılan 3 kişi ve üzeri katılımlarda toplam ücret üzerinden %10 indirim uygulanır. (Tek fatura kesilmesi durumunda)
Kesin kayıt için 10 Temmuz tarihine kadar eğitim ücretinin yatırılması gerekmektedir. (Detaylar mail ile iletilecektir)
Eğitim uygulamalı olacağından dolayı kontenjan sınırlıdır.

Eğitim Sekreteryası - Orhan Atacan