Uygulamalı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Eğitimi

SimaPro LCA EğitimiEğitime Kalan Süre :

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


poster

Metsims Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. SimaPro yazılımının Türkiye’deki tek yetkili çözüm ortağı ve dağıtıcısıdır.

Slide1

Amaç ve Kapsam

Eğitimin amacı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve düşüncesinin (LCT) sanayide uygulanabilmesi için gerekli olan altyapı ve bilginin katılımcılara aktarılmasıdır. Uygulamalı olarak yapılacak olan eğitimde bir ürün üzerinden SimaPro LCA yazılımını kullanarak LCA çalışması yapılacak, çıkan sonuçlar irdelenecek ve sıcak nokta analizleri yapılacaktır.

Hedefler ve Çıktılar

Eğitimin ana hedefi katılımcılara LCA konusunda bilgi altyapılarını geliştirmek, LCA düşüncesini firmalarında nasıl uygulayabileceklerini bir örnek üzerinden göstermek, karbon ayakizi, su ayakizi, enerji ayakizi ve diğer birçok çevresel etkiyi kolay bir şekilde hesaplayıp sonuçları değerlendirmektir. Eğitim ile birlikte dünyanın önde gelen yazılımlarından biri olan SimaPro LCA yazılımının kullanımı, sıcak nokta analizi yaparak soruna odaklanma, soruna çözüm bulma (eko-tasarım), su ayakizi, karbon ayakizi gibi standartların çerçevesi, ISO 14001 ve LCA ilişkisi örnek üzerinden verilecektir. Eğitimde kullanılacak örnek katılımcıların sektörlerini yansıtacak şekilde ayarlanacaktır.

Beklentiler

SimaPro LCA yazılımının Profesyonel Expert User sürümü tüm katılımcılara 1 ay açık olacak şekilde ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bu nedenle eğitime bir laptop ile katılım şarttır. Yazılımın aktivasyon detayları eğitim öncesi paylaşılarak eğitim öncesi yükleme yapmaları beklenmektedir.

Kimler Katılmalı?

Çevre, Kimya, Endustri mühendisleri başta olmak üzere tüm mühendisler, konu üzerine Master veya doktora yapanlar, konuyla ilgili akademisyenler, Eko-tasarıma ilgi duyan tasarımcılar, yeşil bina uzmanları, lSO 14001 denetçileri, firmaların kalite kontrol ve çevre uzmanları,ve sürdürülebilirlik üzerine çalışanlar.

Eğitim Programı

Temel Eğitim- Yaşam Döngüsü Değerlendirmesine (LCA) ve SimaPro LCA Yazılımına Giriş -14 Haziran 2019 Cuma

Yaşam Döngüsü düşüncesi ve yönetimi, ISO 14001:2015 standardındaki uygulaması ile başlayacak olan eğitimin sabah bölümünde yapılacak olan küçük uygulama öncesi temel bilgileri oturtmak, standart gereklilikler, işlevsel birim, hesaplama yöntemleri, ortak özellikleri ve farklılıkları, çevresel etkiler ve anlamaları konularında bilgi sahibi olarak SimaPro yazılımının tanıtımını yapılacaktır. SimaPro LCA yazılımının ara yüzü ve hesaplama mekaniğini verisetleri üzerinden uygulamalı olarak hesaplanmasını içerir.

Katılanların çoğunu ilgilendirecek bir örnek üzerinden bir üründe beşikten mezara LCA modellemesi yapılması çevresel etki değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılması öğleden sonraki bölümde yer alacaktır. Farklı çevresel göstergelerin irdelenmesi, sıcak nokta analizlerinin yapılması, değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarını içerir.

 • 09:00-13:00

  Temel Eğitim: Yaşam Döngüsü Değerlendirmesine Giriş-Yaşam Döngüsü Düşüncesi, ISO14001-LCA İlişkisi
  -LCA ile ilgili standartlar ve uygulamalar
  -Veri tabanlarının tanıtımı ve hesaplama yöntemleri (Metotlar)
  -Çevresel göstergelerin tanımı ve açıklamaları
  -SimaPro LCA yazılımı tanıtımı, arayüzey, yazılım mekaniği ve kullanımı
 • 13:00-14:00

  Öğle arası
 • 14:00-18:00

  Özel Uygulama: Yaşam Döngüsü Hesaplamaları ve Analizi-Belirlenen bir ürünün beşikten mezara üretim öncesi (tedarik zinciri), üretim, kullanım ve yaşam sonu süreçlerinin analizi ve modellenmesi
  -Çevresel performans değerlendirme ve analiz
  -Çevresel etkilerin çıkartılması (Karbon ayakizi, enerji yoğunluğu ve diğer çevresel etki kategorileri)
  -Sıcak nokta analizleri
  -İyileştirme, kaynak verimliliği ve temiz üretim potansiyelinin LCA ile irdelenmesi.

Eğitim Programı

İleri Eğitim- Uygulamalı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) - 15 Haziran

İkinci günde SimaPro ile ileri modelleme teknikleri uygulamalı olarak gösterilecektir. Eğitim için kullanılacak örnek katılımcı profiline göre belirlenecektir. Bu eğitime katılmak için 1. Gün eğitimini almak şarttır.

 • 09:00-13:00

  -Ürünün modellenmesi
  -Sıcak nokta analizleri ve proses özelinde etkileri irdeleme
  -Farklı modelleme teknikleri, gruplandırma
 • 13:00-14:00

  Öğle arası
 • 14:00-18:00

  -Parametre modellemesi ve otomasyon
  -Türkiye Enerji modelinin tanımı
  -SimaPro Flow, Share and Collect uygulamalarından örnekler

Önemli Notlar

 • Eğitim uygulamalı olacağından kontenjan sınırlıdır.
 • Eğitim uygulamalı olacağından katılımcıların kişisel bilgisayarları ile katılması gerekmektedir.
 • Eğitim fiyatına SimaPro Yazılımı Profesyonel Expert User 1 aylık tam sürümü dahildir.
 • Sertifikalar Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde olacak olup, eğitim sonunda basılı olarak verilecektir.
 • 2. güne katılım için 1. Gün eğitimini tamamlamak gerekir.

Eğitmenler

Hüdai Kara BSc. MSc. DPhil. MIMM

Dr. Hüdai Kara iklim değişikliği stratejileri, karbon ve enerji yönetimi, düşük karbon ve sürdürülebilir teknolojiler, yenilenebilir enerji, yaşam döngüsü değerlendirmesi, atık yönetimi, araştırma ve geliştirme konularında metalürji ve malzeme endüstrilerinden kimya ve enerji endüstrilerine uzanan sanayi dallarında toplam 18 yılı aşan bir deneyime sahiptir. İngiltere Oxford merkezli Metsims Sustainability Consulting ve İstanbul merkezli Metsims Eğitim ve Danışmanlık firmalarının kurucu ortağı ve yöneticisidir.

Sanayi odaklı yüze yakın Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışmalarıyla kaynak ve enerji verimliliği çalışması yapan ve Çevresel Ürün Beyanları (EPD) belgesi alan Dr. Hüdai Kara, karbon ayak izi hesaplamalarıyla birçok ürün ve firmanın iklim değişikliği risklerini ortaya çıkartmıştır. Kendisi, LCA bazlı ürün sürdürülebilirliği sistemi olan The International EPD System’in Türkiye’deki ilk ve tek doğrulayıcısıdır. Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı (TLCID), Türkiye Yapı Malzemeleri EPD/LCA Veri Tabanı (TurCoMDat) ve İngiltere Yapı Malzemeleri EPD/LCA Veri Tabanı (UKCoMDat) geliştiricilerindendir.

Malzeme bilimcisi olan Dr. Hüdai Kara’nın temel uzmanlığı malzeme geliştirme ve proses modellemesi, yeni teknolojilerin tekno-ekonomik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi, yenilenebilir enerji (atıktan enerji, PV), karbon-enerji ve atık yönetimi, yaşam döngüsü değerlendirmesi olarak sıralanabilir. İngiltere’de birçok bakanlığa ve özel sektör firmalarına danışmanlık yapmıştır. Dr. Hüdai Kara, AB araştırma ve geliştirme çerçeve programları olan Horizon 2020, 7. Çerçeve (FP7 NMT), Eureka, Eurostars ve Eko-İnovasyon proje başvurularında değerlendirici olarak Avrupa Komisyonu adına görev yapmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda bilimsel makalesi bulunan ve uluslararası konferanslarda sunum yapan Dr. Hüdai Kara, Global Sanayici dergisinde sürdürülebilir kalkınma üzerine köşe yazarlığı da yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden lisans ve yüksek lisans, Oxford Üniversitesi’nden malzeme bilimleri dalından doktora derecelerine sahip olan Dr. Kara, The International EPD System teknik komite üyesi, İngiltere Malzeme Enstitüsü, İngiltere Yenilenebilir Enerji Derneği üyesi ve ÇEDBİK Malzeme komitesi başkanıdır.

Beysin Tekinel, BSc. MSc

Beysin Tekinel Metsims’de LCA uzmanı olarak çalışmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi, sürdürülebilir teknolojiler, yenilebilir enerji, atık yönetimi, atıktan enerji elde edilmesi, hava kirliliği kontrolü, biyokütle enerjisi ve sürdürülebilir inovasyon üzerine deneyimleri olan Beysin, ürün ve kurumsal LCA projelerini yönetmektedir. Birçok LCA/EPD projesini tamamlamış ve eğitimler vermiştir.

Araştırma görevlisi olarak Finlandiya Lappeenranta University of Technology bünyesinde Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) Task 40: Sustainable International Bioenergy Trade kapsamında global biyokütle ticareti üzerine çalışan Beysin, Sustainable Technology and Business üzerine Lappeenranta University of Technology’den Yüksek Lisans derecesini aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans derecesine sahip olan Beysin, Fransız Lisesi Lycée Français Notre Dame de Sion mezunudur.

SimaPro LCA Yazılımı Hakkında

Türkiye’de tek yetkili satıcısı olduğumuz ve Dünya’nın önde gelen LCA yazılım programı SimaPro; profesyonellik, esneklik ve şeffaflık özellikleri ile dünyada güvenilir LCA sonuçları elde etmek için kullanımı en çok tercih edilen LCA yazılım programıdır. Sürdürülebilir ürün geliştirme ve sürdürülebilirlik hedeflerinizi tanımlama, analiz ve takip etmenize yardımcı olan SimaPro; Unilever, Heineken ve BASF gibi uluslararası ve yerel birçok sanayi kuruluşu, danışmanlık şirketleri, akademi ve araştırma merkezleri tarafından 80’i aşkın ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

SimaPro LCA yazılım programı şirketinizdeki farklı departmanlarınıza LCA, iş sürdürülebilirliği, sürdürülebilir sermaye kullanımı, eko-tasarım ve ürün geliştirme, marka tanınırlığı ve sürdürülebilir iletişim çalışmalarınız konularında yardımcı olur.

SimaPro ile:

• Karbon ayakizi hesaplamaları
• Su ayakizi hesaplamaları
• Enerji ayakizi ve yoğunluğu hesaplamaları
• Asidifikasyon, ötrofikasyon, toksisite gibi birçok çevre etki hesaplamaları
• Ürün tasarımı ve eko-tasarım
• Çevresel Ürün Beyanları (EPD)
• Ürünlerin veya hizmetlerin çevresel etkisi
• Çevresel maliyet (EcoCost) hesaplamaları
• Yaşam Döngüsü maliyet analizi
• Çevresel raporlama (GRI) için KPI eldesi; ve
• Temel performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi rahatlıkla yapılabilmektedir.

Yazılım aşağıdaki veri tabanlarını içerir:

1. Agrifootprint-economic allocation
2. Agrifootprint-gross energy allocation
3. Agrifootprint-mass allocation
4. Ecoinvent 3.4 APOS library
5. Ecoinvent 3.4 Consequential library
6. Ecoinvent 3.4 Cut off library
7. European Life Cycle Database (ELCD)
8. Industry data 2.0
9. AGRIBALYSE 1.3 Fransız Agricultural LCI database (ayrı yüklenir)
10. EU & DK Input Output Database
11. Swiss Input Output Database
12. USLCI

Referanslarımız

1 Günlük Temel Eğitim Ücretleri

2 Günlük Temel Eğitim + İleri Eğitim Ücretleri

*Yüksek lisans öğrencileri,doktora öğrencileri, araştırma görevlileri ve diğer öğretim üyeleri akademisyen kategorisine girmektedir.
**Öğrenci kategorisine sadece lisans eğitimini henüz tamamlamamış(mezun olmamış) öğrenciler girmektedir.
Eğitim fiyatına SimaPro Yazılımı Profesyonel Expert User 1 aylık tam sürümü, açık büfe öğle yemeği ve çay-kahve ikramları dahildir.
Aynı kurumdan yapılan 3 kişi ve üzeri katılımlarda toplam ücret üzerinden %10 indirim uygulanır. (Tek fatura kesilmesi durumunda)
2 gün alınan eğitimlerde %10 indirim uygulanır. (2 günlük eğitim ücreti 1800TL+KDV'dir.)
Kesin kayıt için 31 Mayıs tarihine kadar eğitim ücretinin yatırılması gerekmektedir. (Detaylar mail ile iletilecektir)
Eğitim uygulamalı olacacağından dolayı kontenjan sınırlıdır.

Eğitim Sekreteryası - Orhan Atacan