“Tekstilde Sürdürülebilir Üretim” Semineri

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) üyesi firmalar yeşil pazar hakkında bilgilendirildi.Türk firmaları uluslararası rekabette “Yeşil Pazar”dan daha fazla pay almak için üretim süreçlerini gözden geçiriyor ve “yeşil pazar” dünyada hızla büyüyor…Metsims Sürdürülebilirlik Danışmanlık Yöneticisi Dr.Hüdai Kara: Sürdürülebilir üretim için bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü, “beşikten mezara” kadar olan yolculuğu çok önemli… Dünyada hızla büyüyen “Yeşil Pazar”, firmaları çevre dostu üretime zorluyor. Uluslararası rekabette yenilikçi ürünlerle pazar paylarını artırmaya çalışan Türk firmaları, tüketiciden gelen baskının da etkisiyle yükselen “Yeşil Pazar”dan daha fazla pay alabilmek için yeni trende ayak uydurmaya çalışıyor.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), bugün dünyada birçok şirketin üretim süreçlerinde, iş yapma şekillerinde, hatta iş ortamlarında başlatmış olduğu yeşil değişimi, “Bursa Bölgesi Tekstil ve Hazır Giyim Üreticilerinin Yaşamsal Döngü Değerlendirmesi Yöntemi İle Çevresel Yüklerinin Hesaplanması, Eko-Etiket Alt Yapısının Oluşturulması” projesi kapsamında düzenlediği ‘Tekstilde Sürdürülebilir Üretim’ Semineri ile mercek altına aldı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB), Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle düzenlediği ‘Tekstilde Sürdürülebilir Üretim’ Semineri UİB’ de gerçekleştirildi.UTİB’in ‘Bursa bölgesi tekstil ve hazır giyim üreticilerinin yaşamsal döngü değerlendirmesi yöntemi ile çevresel yüklerinin hesaplanması, eko-etiket alt yapısının oluşturulması’ projesi kapsamında düzenlediği ve tekstil, hazır giyim firma temsilcilerinin katıldığı seminerde, “Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), tekstil sektöründe YDD uygulamaları, AB Eko-Etiket nedir ve nasıl alınır? Tekstil sektöründe AB Eko-Etiketi ve kriterler, tekstilde Eko-Etiket ve fırsatlar ile karbon ayak izinin”, önemi ve ilgili yaptırımları konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Yaşam Döngüsü Beşikten Mezara Kadar Olan Bir Süreç. Seminerde, düşük karbon teknolojilerinin getirilerek, sürdürülebilir üretim ve yaşam döngüsünün devam etmesinin günümüzde giderek öne çıktığını kaydeden Endüstriyel Danışman Hüdai Kara, yaşam döngüsü değerlendirmesinin, bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü ile etkilerinin modellenmesi olduğunu ve “beşikten mezara” kadar olan yolculuğunun tüm aşamalarını içerdiğini söyledi.

Üretim aşamalarını detaylara bölmenin, sınırlı olan hammaddelerin en etkin kullanımının yanında, bunların sürdürülebilir kaynaklar ile gerektiğinde değiştirilmesine olanak sağlayarak çevreye duyarlı üretim olanakları sunduğunu belirten Kara, “Kısacası YDD, firmaların çevresel etkilerini kontrol altına alırken neye odaklanması gerektiğini anlamada ve bu alandaki yatırımlarını şekillendirmede iyi bir araçtır. Yeni ürün geliştirmede enerji, su ve kimyasal tüketimini hesaplayarak pazarlamada bir araç olarak kullanma fırsatı doğurur” dedi.

DÜNYADA HER YIL BÜYÜMEKTE OLAN BİR YEŞİL PAZAR VAR

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Altun da, üzerinde bir çiçek amblemi bulunan bu etikete sahip ürünlerin, üretim ve tüketim araçlarının çevreye saygılı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmalarının sonucunda elde edilen değerlerden faydalanılarak AB Eko-Etiketi kıstasları geliştirildiği bilgisini veren Altun,“Gönüllülük esasına dayanan ve tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelmesini öngören bu sistemin ülkemizde uygulamasının başlaması ile birlikte, üreticiler açısından da Eko-Etiketli ürünler için teşvik ve uluslararası pazarlara girebilmede avantaj oluşturacaktır” diye konuştu.

Dünyada büyümekte olan bir yeşil pazarın varlığından bahseden Altun, firmalardan, tedarikçilere ve tüketicilere kadar herkesin artık ürünlerin çevresel etkileri konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirdi.

Katılımcılar arasında Burkay Tekstil, Polyteks, Tekimsan, Martur, Berteks, Zorluteks, Korteks, Kucukcalik, Elvin Tekstil, Yeşim Tekstil, Rudolf Duraner, Durak Tekstil şirketlerini temsilen mühendis, orta ve üst düzey yöneticilerini içeren yaklaşik yirmi beş kişilik bir sayıya ulaşılmıştır.