Tekstil Sektörü Özelinde LCA Eğitimi Tamamlandı

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) bakış açısıyla, tekstil sektöründeki üretim ve faaliyetlerin çevresel performansının ölçülebilmesi amacıyla Metsims Sustainability Consulting tarafından düzenlenen eğitim 19 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşti.

Uygulamalı eğitimin verimi açısında düşük sayıda kontenjanla sınırlanan eğitime, sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katılım sağladılar. Eğitim kapsamında dünyada pek çok uluslararası kuruluş tarafından tercih edilen bir LCA yazılım programı olan SimaPro üzerinden ürünlerin hammaddesinin toplanmasından, bertarafına kadar her bir üretim aşaması için çevresel etki hesaplamaları ve sıcak nokta analizleri yapıldı.

Eğitimin ilk aşamasında katılımcılara yaşam döngüsü düşüncesi, LCA standart ve uygulamaları, eko-tasarım, çevresel ürün beyanları (EPD) ve çevresel maliyet hesaplamaları (EcoCost) gibi konular hakkında bilgilendirildi ve SimaPro yazılımı veri tabanı incelendi.

Ikinci kısımda ise bir adet tişörtün yaşam döngüsü değerlendirmesi uygulamalı olarak yapıldı. Bu kapsamda ürünün beşikten mezara; üretim, kullanım ve yaşam sonu süreçleri SimaPro üzerinden modellendi. Elde edilen model üzerinden karbon ayak izi, su ayak izi, enerji ayak izi ve ötrifikasyon/asidifikasyon gibi diğer çevresel etki kategorileri incelendi ve performans değerlendirmesi yapıldı. Sıcak noktalar dikkate alınarak süreç/ürün iyileştirme, kaynak verimliliği ve temiz üretim potansiyeli irdelendi. Ek olarak, farklı elyaf türlerinin çevresel etkilerinin karşılaştırılması adına kumaş karışımları modellenerek çevresel etkilerinde ortaya çıkan farklılıklar incelendi; sıkıntılı noktalar bulundu ve sürdürülebilir çözümler için tartışma ortamı oluşturuldu.

Eğitimin sonunda katılımcılar, dahil oldukları sektör gereği aşina oldukları süreç ve ürünlerin ne oranda sürdürülebilir ve geliştirilebilir olduğunu matematiksel bir metot yardımıyla ölçüp, gözlemleme fırsatı buldu.