Bilim Temelli Hedefler (SBTi) ve Türkiye’de Güncel Durum

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi), Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Fonu (WWF) arasındaki bir iş birliği sonucu doğmuştur.. SBTi, şirketleri iklim bilimi ile uyumlu emisyon azaltma hedefleri belirlemeye teşvik etmek amacıyla 2015 yılında oluşturuldu. SBTi’nin oluşturulmasının ana nedenlerinden biri, hükümetler ve şirketler […]
Read More

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) Nedir?

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi ) şirketlerin bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirlemelerini sağlayan; CDP, WRI, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ve WWF arasında kurulmuş ortak bir girişimdir. SBTi şirketlere ve finansal kurumlara iklim değişikliğinin kötü etkilerini önlemek için sera gazı emisyonlarını (GHG) ne kadar ve ne hızda azaltmaları gerektiğini gösterir. İklim bilimi doğrultusunda emisyon […]
Read More