AKG Gazbeton, Birleşmiş Milletler (UNEP) O-LCA Projesi Metsims Tarafından Yürütülüyor

Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (United Nations Environmental Programme, UNEP) yeni yayınlanan ISO 14072 Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi standardını, tüm dünyada firmaların uygulamasına açmak için yol gösterici bir rehber doküman hazırlamış ve bunu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde denemeye koymuştur. Yapı malzeme sektörünü temsilen Türkiye’nin önde gelen gazbeton üreticisi AKG Gazbeton’u Metsims olarak projeye dahil olmasını sağladık. Projeye sürdürülebilirlik alanında […]
Read More

Belediyeler de Artık İklim Değişikliğine çözüm Arıyor

Paris İklim Değişikliği zirvesinin ardından iklim değişikliği ile ilgili aktiviteler çoğalmaya başladı. Öncelikle Paris anlaşmasına onay veren ülkeler yavaş yavaş imzaları atmaya başladılar. Buna en büyük emisyona sahip olan Amerika da dahil. İkinci büyük kirletici olan Çin ise Eylül ayında imzayı atacağını teyit etti. Bütün bunlar olurken yerel yönetimler de bu mücadelenin bir parçası olmaya […]
Read More