OECD Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri

Sürdürülebilir üretim ve kalkınma göstergeleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  tarafından Sanayici Dergisinde yayınlandı. Göstergeler, herhangi bir ülke, sektör ve işletme büyüklüğüne bağlı olmaksızın üretim tesislerinin çevresel performansını ölçmek için uluslararası, uygulanabilir ortak ve karşılaştırılabilir veriler olarak belirlenmiş. Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bu göstergelere birçok ülkeden destek sağlanmakta. OECD, Türkiye […]
Read More