Çevresel İddiaları Anlamak: Türkiye’nin Yeni Reklamcılık Kuralları

İşletmeler, çevre bilincinin arttığı bu dönemde sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstermeye istekli. Çevreyle ilgili iddialarda bulunan ve “yeşil”, “sürdürülebilir” ve “çevre dostu” sözcüklerini belirgin bir şekilde sergileyen reklamlar bunun yaygın bir örneğidir. Ancak dünyanın her yerindeki hükümetler bu sözlerin doğru ve şeffaf olmasını garanti altına almak için kurallarla devreye giriyor. Özellikle Türkiye Ticaret Bakanlığı, reklamlarda çevresel […]
Read More