Türkiye Karbon Envanteri Yasası ve Getirdikleri

Kyoto Protokolü gereklilikleri çerçevesinde kolları sıvayan Türkiye artık sera gazı envanterini oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda kurumlar zorunlu olarak karbon başta olmak üzere sera gazı emisyonlarını yıllık olarak raporlayarak denetimden geçecekler. Peki kurumlar bu sürece nasıl hazırlanacaklar? Yönetmelik gereğince kurumları nasıl bir süreç bekliyor? Şimdiye kadar sürdürülebilirlik vizyonlarını belirlememiş ve ünyelerinde bu ölçümler için bir altyapı […]
Read More