Deniz Ürünleri Tedarik Zinciri Yönetimini Geliştirmek ve Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma

İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI), küresel deniz endüstrisine destek için sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve maaliyetleri yönetmek doğrultusunda yeni bir şartname yayınladı. PAS 2050-2:2012 – Yaşam döngüsü sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi – deniz ürünleri ve suda yaşayan diğer gıda ürünleri için PAS 2050:2011 uygulaması için ek şartlar olarak yayınlanan şartname, deniz ve su […]
Read More