Yeni Eko-Aydınlatma Projesi Bir İlke İmza Atıyor

Eko aydınlatma projesi, AB Eko-etiketin ve Yeşil Kamu İhale’sinin 2013 Haziran’da geçerliliğini yitirecek olan aydınlatma ürün grubuna ait kriterlerin yeniden düzenlenmesine yönelik insiyatif ile tasarlanmış bir proje.  Proje 2015 itibariyle 40-50 ürün grubuna yönelik AB Eko-etiketin amacına uygun bir şekilde iyileştirmeler yapacaktır. Bu proje, Avrupa komisyonunun daha az merkezi rolü alacağı ve ürün grubu hissedarlarının […]
Read More