Avrupa EPD Platformu “ECO EPD” Onaylandı

Avrupa yapı endüstrisi için önemli bir adım olan Çevresel Ürün Beyanları’nın (Environmental Product Declerations, EPD) standartlaştırılması yola girmiş durumda. 23 Eylül 2011’de Brüksel’de yapılan bir toplantıda, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç ve İspanya’dan EPD programları, ‘ECO’ adında bir Avrupa EPD Platformu kurmak için mutabakat zaptı imzaladı. ECO Platformu tek bir çatı altında Avrupa […]
Read More