Türk Tekstil Sektöründe Temiz ve Sürdürülebilir Üretim İçin Teknoloji Geliştiriliyor.

Tekstil, Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden biri. Son yıllarda gelişen hızlı moda akımıyla beraber Avrupa pazarına olan yakınlığı ile daha da büyüyen ve önemli hale gelen Türk Tekstil Sektörü, çevre odaklı sürdürülebilir üretimi maalesef yakalayamadı. Hızlı Moda’nın yerini Sürdürülebilir Moda anlayışına bıraktığını görüyoruz. Uzun yıllardır bu köşemden çevre odaklı sürdürülebilir üretimin Tekstil sektörü için bir […]
Read More