Çevre Etiketi Yönetmeliği yayınlandı!

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SDGs) 12 “Sorumlu tüketim ve üretim” EKO-ETİKET’siz başarılamazdı!

Metsims Sustainability Consulting olarak başlangıcından beri merkezinde yer aldığımız Çevre Etiketi Sistemi’nin kurulması ve faaliyete geçmesinin ilk adımı olan “Çevre Etiketi Yönetmeliği” bugün itibari ile yayınlanmış bulunuyor. Yönetmelik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcı olduğu, WYG Türkiye ve Ecolabelling Norway Konsorsiyumu işbirliği ile yürütülen ve Metsims Sustainability Consulting teknik danışmanlığında başarı ile tamamlanan “Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi”nin gerçek hayata geçmesi için bir başlangıç niteliği taşıyor.

Kurulacak “Çevre Etiketi Sistemi” ile tüketicilerin çevreye daha duyarlı ürünlere yönelmesine imkan sağlayacak bilimsel tabanlı ve onaylanmış bilgi sunulması amaçlanıyor. Bu sistem sayesinde ürünler, sektör özelinde oluşturulmuş kriterlere göre değerlendirilecekler. Gönüllülük esasına dayalı olan başvurular sonucunda kriterlere uyumluluk sağlayabilen firmaların ilgili ürünleri çevre etiketi ile ödüllendirilecek. Üzerinde Çevre Etiketi logosu olan ürünler, çevreye daha az etkisi olan ve insan sağlığı açısından daha az zararlı kimyasal içerdiğinin bir göstergesi oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türk Çevre Etiketi verme yetkisine sahip olarak bir çok farklı ürün ve hizmetlere çevre etiketi alma fırsatı sunacak. Başlangıç aşamasında çevre etiketi verilmesi amacıyla seçilen sektörler tekstil, seramik ve temizlik kağıdı ürünleri. Bu ürün gruplarının sektörlerden gelecek olan talepler doğrultusunda genişletilmesi amaçlanıyor.

Çevre Etiketi Sistemi aynı zamanda ürünlerin ekolojik ayak izi, su kullanımı ve atık oluşumunu azaltma, geri dönüşümü destekleme, fosil yakıt kullanımını azaltma ve temiz üretim teknolojilerini destekleme gibi birçok yönü ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Hedef 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim’in başarılmasında önemli bir rol oynuyor.

6 ay gibi kısa bir sürede projede istenenin de fazlasında bir çıktı oluşturarak gece gündüz demeden projenin başarılı olması için çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlık’ı yetkililerini ve projeye destek veren Metsims ekibini kutluyoruz.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Çevre Etiketi ya da EU Ecolabel, Nordic Swan gibi uluslararası geçerli ürün çevre etiketleri hakkında daha detaylı bilgi almak için Metsims ile iletişime geçebilirsiniz.