Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Döngüsel Ekonomi İlişkisi

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen, Sürdürülebilir Ekosistem Günleri (SEG) etkinliği 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Farklı sektörlerden konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği etkinlikte katılımcılara farklı ve güncel konularda sunumlar yapıldı. Metsims Sustainability Consulting firmasının kurucusu Dr.Hüdai Kara “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Döngüsel Ekonomi” konulu sunumuyla katılımcıların en çok dikkatini çeken isim oldu.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ile Döngüsel Ekonomi ilişkisine değinen ve bunu yapı, tekstil ve mobilya sektörleri özelinde örnekler ile sunan Dr. Hüdai Kara, katılımcıların farklı bir perspektiften mesleklerine bakmalarını sağladı.

Türkiye’nin en büyük ihracat kollarından biri olan tekstil sektörünün ekonomik getirisi ile çevresel zararı arasında yapılan analiz sonuçlarını sunan Hüdai Kara, bu sektörün ekonomik getirisi ve neden olduğu çevresel zarar arasında tutarsızlıklar olduğunu belirtti ve çevreye duyarlı üretimin hem ekonomi hem de çevre açısından öneminden bahsetti.

Mevcut ekonomi modelinde üretilen ürünlerin çevresel maliyetinin hesaba katılmadığını belirterek, bu maliyetin hesaplanmış bir uygulamasını pamuklu T-shirt örneği üzerinden katılımcılar ile paylaştı; “Üretimde çevresel etkinin %80’den fazlası Türkiye’de oluşurken yaratılan katma değerin yaklaşık %16’sı Türkiye’de kalıyor. Aslında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir üretim için çevresel etki maliyetinin ürün maliyetinde yer alması gerekiyor. Temiz üretim teknikleri uygulanmazsa bu maliyet bir pamuklu  T-shirt için yaklaşık 3 € ediyor. Bu çevresel maliyetin yaklaşık 2,71 €  Türkiye’ye kesiliyor ancak bu durum iyi analiz edilmediği için ürün satış bedellerine yansımıyor diyerek bu rakamın T-shirt üzerinden yaratılan katma değerin 4 katından fazla olduğunu belirtti.

Türk tekstil sektörünün katma değer yaratan daha sürdürülebilir üretim uygulamaları ile değer yaratabileceğinin altını çizilirken Metsims Sustainability Consulting tarafından yapılan çalışmalar ile çevresel etkileri nicel olarak hesaplayıp ölçerek temiz ve sürdürülebilir üretim yönetiminin getireceği risk ve fırsatları ortaya koyabildiklerini belirtti. Bu anlamda yeni kurulmuş olan Türk Çevre Etiketinin ülkemize kazançlarından ve temiz üretim için öneminden söz edildi.

Yapı ve mobilya sektöründe yaptıkları çalışmaları örnekler üzerinden anlatan Dr. Hüdai Kara, sürdürülebilir üretimin bir risk değil fırsat olduğunu ama bunu ortaya koyabilecek çalışmaların yapılması gerektiğini bu anlamda hem üreticileri ve tüketicileri hem de politika yapıcıları duyarlı olmaya çağırarak konuşmasını tamamladı.

Etkinlikte yer alan LCA, Döngüsel Ekonomi, Türkiye Çevre Etiketi, EU Ecolabel konuları hakkında daha detaylı bilgi almak için Metsims ile iletişime geçebilirsiniz.