Yeşil Finans Raporlama ve İkinci Görüş (Second Opinion)

Bağımsız ve tarafsız bir şirket olarak, Yeşil ve Sosyal Tahvillerin uluslararası standartlara uygunluğu ve finansmanın beklenen amaç ve etkide kullanılıp kullanılmadığını tespit ediyor, ikinci taraf görüşü ve yeşil finansman etki raporları hazırlıyoruz.

Örnek Çalışmalarımız