Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF)

Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF), Avrupa Komisyonu tarafından şirketler ve sürdürülebilirlik uzmanlarıyla iş birliği içinde geliştirilen sürdürülebilirlik performansını ölçmek için yeni bir yöntemdir. Amaç, tüketicilerin bir ürün, hizmet veya şirketin ne kadar çevre dostu olduğunu anlamalarını kolaylaştırmaktır.

Böylece PEF, mevcut yöntemlere kıyasla çevresel performans değerlendirmesinin geçerliliğini ve karşılaştırıla bilirliğini geliştirir. Nihayetinde, AB’nin çevre politikalar çerçevesinde yeşil alternatifler pazarını güçlendirmeye yönlendirecektir.

Ürün Çevresel Ayak İzi ve LCA: Fark nedir?

 

LCA’ya benzer PEF metodolojisi sağlamdır ve bilime dayalıdır: su, hava ve toprağa emisyonlar, kaynak kullanımı ve tükenmesi ve arazi ve su kullanımından kaynaklanan etkiler dahil olmak üzere ürününüzün yaşam döngüsü üzerindeki tüm çevresel etkileri ölçer.

Bununla birlikte, PEF’in normal bir LCA’dan daha katı kuralları vardır ve tümü Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ürün kategorisine özel kurallara sahip olabilir. Bu nedenle, PEF değerlendirmeleri daha sağlam ve karşılaştırılabilirdir. Bu, ürünleri veya hizmetleri kıyaslamak için PEF’i daha uygun hale getirir.

PEF’in Hedefleri

 
  • Üretim sisteminin olumsuz çevresel etkisinin azaltılması
  • Üretim sürecinin optimizasyonu ve sorunlu alanların belirlenmesi
  • B2B ve B2C iletişiminin basitleştirilmesi
  • Düşük harcamalarla çevresel performans değerlendirmesinin yaygınlaştırılması
  • Çevre analizinde maliyet tasarrufu

PEF hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.