Uluslararası REC Standardı (I-REC)

Uluslararası REC Standardı (I-REC), dünyanın herhangi bir ülkesinde yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin kaynağını izlemek ve tüketimini kanıtlamak için oluşturulmuş uluslararası bir Enerji Nitelik Sertifikası (ENS) türüdür. I-REC Standardı, dünya çapında kullanım için sağlam bir öznitelik izleme standardı sağlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

I-REC Standardı, Sera Gazı Protokolü (GHGP), CDP ve RE100 gibi güçlü raporlama çerçeveleri tarafından güvenilir ve denetlenebilir izleme araçları için güvenilir bir araç olarak kabul edilmiştir.

rec

I-REC Nasıl çalışıyor?

Şebekeye Bağlı Yenilenebilir Enerji Sistemleri, gücünü geleneksel enerji kaynaklarına (örneğin doğal gazla çalışan elektrik santralleri) bağlı olan aynı elektrik şebekesine gönderir. Şebekeden elektrik kullandığında (ve dolayısıyla satın aldığınızda) tüm kaynaklardan (sadece yenilenebilir değil) enerji alınmış sayılır. REC, 1 MWh yenilenebilir enerjiyi onaylamak için bağımsız olarak izlenen ve doğrulanan bir araçtır. REC satın almak, yenilenebilir enerjiyi diğer kaynaklardan “yeniden ayırmanıza” olanak tanır, böylece yenilenebilir enerji kullanımı için hak talebinde bulunabilirsiniz. 

I-REC kullanımı sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki son kullanıcılar, “fabrikam %100 yenilenebilir enerjiyle çalışıyor”, “ürünlerimiz %100 rüzgar enerjisiyle üretiliyor” ve “küresel elektrik kullanımımız sıfır emisyonuna neden oluyor” gibi güvenilir iddialarda bulunabilirler. Enerji sertifikaları kullanılmadan bu güvenilir iddialarda bulunmak imkansız olurdu çünkü elektrik kutulanıp üreticiden tüketiciye gönderilebilen somut bir ürün değildir. Elektrik kutulanıp üreticiden tüketiciye gönderilebilen somut bir ürün olmadığından, I-REC ve ona benzer enerji sertifikaları kullanılmadan bu güvenilir iddialarda bulunmak imkansız olurdu.

ENS Programları

ENS programları, yenilenebilir enerji üretimine ek, pazarlanabilir bir değer koyarak bir ülkenin enerji geçişini hızlandırabilir. Yenilenebilir enerji üreticileri hem enerjiyi hem de ilgili REC’yi satabilir. REC’lerin ticareti, tamamlayıcı bir gelir akışı sağlayarak, projelerinin ekonomik uygulanabilirliğini sağlamak isteyen yenilenebilir enerji üreticileri için ulusal kamu yenilenebilir enerji destek programlarına olan bağımlılığı azaltabilir. Bu, yenilenebilir enerji üretimini desteklemek için mevcut olan herhangi bir kamu parasının en çok ihtiyacı olan projelere gidebileceği ve/veya daha fazla projeye dağıtılabileceği anlamına gelir.

Etki

I-REC, piyasaya dayalı bir araçtır ve yenilenebilir enerjiyi küresel bir sürdürülebilirlik stratejisine etkin bir şekilde entegre eder. I-REC sertifikasını satın almak, çevresel liderliğinizi, yenilenebilir enerji tüketmeyi tercih ettiğinizi ve enerji davranışını değiştirmeye olan bağlılığınızı gösterir.

Birlikte Çalışabiliriz

Metsims, müşterilerine sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji tüketimi ve enerji geçişine katılım hedeflerine ulaşmaları için en uygun çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. 

 

Metsims, IREC Yenilenebilir Enerji Türkiye Platformu üyesidir.

Rüzgar Enerjisi (RES), Hidroelektrik Enerjisi, (HES) ve Jeotermal Enerjiden (JES) oluşan geniş portföyümüz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.