Sürdürülebilirlik Strateji Geliştirme Danışmanlığı

Geçmişte şirketlerin sorumluluğunun sadece şirket ortaklarında olduğu ve sadece kar amacı gütmeleri yönündeki algı; günümüzde yerini topluma, çevreye ve tüm paydaşlarına sorumlu olması şeklinde değiştirmiştir. Bu kapsamda şirketler sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerine entegre etmeleri ile birlikte gelecek risk ve fırsatlarını yönetme imkanı sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde Metsims Sustainability Consulting olarak her adımda şirketlerin yanındayız.

Kurum özelinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik strateji geliştirme danışmanlığı hizmetimizde 4 temel soru üzerine yoğunlaşarak kurum yapısını ve kültürü ile uyumlu stratejiler geliştiriyoruz. Bu sorular; Kurum mevcut konum olarak nerede? Gelecekte nerede olmak istiyor? Hedefe nasıl ulaşabilir? ve Kurum hedefe ulaştığını nasıl anlar? olarak özetlenebilir.

Sürdürülebilirlik stratejisi kurumlara global rekabet avantajı, firma değerini artırmak, yeni fırsatlar tanıtmak, müşteri ihtiyaçlarını tanımlama ve toplumsal ilişkilerde iyileşme, sorumluluk yönetiminde gelişme gibi olumlu etki yaratmaktadır.