Sürdürülebilirlik Endeksleri

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri (DJSI)

DJSI, kurumsal yönetim, risk yönetimi, marka bilinci oluşturma, iklim değişikliğinin azaltılması, tedarik zinciri standartları ve iş uygulamaları gibi konuları değerlendiren kurumsal ekonomik, çevresel ve sosyal performansın bir analizine dayanmaktadır. Eğilim, sürdürülebilir ve etik bir şekilde çalışmayan şirketleri reddetmektir. Endüstri Sınıflandırma Benchmark’ına (ICB) göre tanımlanan 60 endüstrinin her biri için genel ve sektöre özel sürdürülebilirlik kriterlerini içerir.

DJSI’ye dahil olmak için şirketler, uzun vadeli ekonomik, sosyal ve çevresel varlık yönetimi planlarına göre değerlendirilir ve seçilir. Seçim kriterleri her yıl değişmektedir ve şirketler Endeks’te kalabilmek için uzun vadeli sürdürülebilirlik planlarında iyileştirmeler yapmaya devam etmelidir. Endeksler yıllık olarak güncellenmekte ve şirketler yıl boyunca izlenmektedir.

Sürdürülebilirlik endeksleri danışmanlığı hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik endeksleri; şirketlerin kurumsal şeffaflık ve sürdürülebilirlik konularındaki başarısını uluslararası kriterlerine göre değerlendiren platformlardır. Tarafsız bağımsız kriterlerle ölçümlenir ve şirketlerin küresel ısınma, biyoçeşitlilik, doğal kaynakların verimli kullanımı, su kaynaklarının azalması, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, tedarik zinciri, şirket kurumsal yönetişimi, sağlıklı ve iyi yaşam önceliği gibi Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin meselelere nasıl yaklaştıklarını ortaya koyar. Endeksler ayrıca, faaliyet ve kararlarının ölçümlenerek şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim sorumluluklarını ve bunların performanslarını kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasını baz alır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin amacı firmaların kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını ölçümlemek ve bunların bağımsız kuruluşlarca denetlenerek sorumlu yatırımcılara bu firmaları ileten bir platform oluşturmaktır. Ayrıca firmalar bu endeksin içinde kalarak sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalacaklarını taahhüt eder.

Endeks, şirketlere kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel anlamda karşılaştırma imkanı vermektedir. Endeks ile ayrıca iyileştirme yapmak ve yeni hedefler belirlemek için bir performans değerlendirme aracı sunulmuş olup kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlikleri ile sürdürülebilirlik konularına ilişkin risk yönetim becerilerini geliştirme imkanı sağlanmış olmaktadır. Bunun da şirketler için bir rekabet fırsatı yaratacağı, endekse alınan şirketlerin kamuoyu nezdinde bilinirliklerinin ve itibarlarının artacağı düşünülmektedir.