Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) Analizi

İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet ile ilgili 17 hedef hali hazırda tüm devletler tarafından kabul edildi, ancak sıra özel sektörde.

Şirketler, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve hatta borsalar iş stratejilerini SDG’lar üzerine kurmaya başlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler kendi gelişmelerini SDG’ler üzerinde ölçmeye başladıkça ulus liderleri, ülkelerinin belirtilen hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için özel sektörle ortak çalışma ve ortaklık kurma yollarını arayacak. İş dünyası liderleri SDG’ler üzerinde yapılan iş birliğinin faydaları, bu küresel hedeflere uygun şirketler için daha elverişli koşullar, iş dostu politikalar ve diğer rekabet avantajlarına sahip olabilir. Bu küresel hedeflere uygun şirketler için daha elverişli koşullar, iş dostu politikalar ve ekstra rekabet avantajları olabilir.

Sürdürülebilirlik Hedefleri Kimler İçindir?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) herkese yöneliktir: politika yapıcılar, sivil toplum, iş dünyası, akademi ve her bir birey. Siyasi düzeyde, politika yapıcılar tarafından atılacak adımlar için çerçeve sağlarlar ve hükümet delegasyonları her bir hedefin ilerleyişi hakkında UN Yüksek Düzeyli Siyasi Forumuna yıllık olarak rapor verir. Ancak, kamu sektörü ile birlikte, özel sektör ve şirketlerin de SDG’lerin gerçekleştirilmesinde yer alması çok önemlidir.

SDG'nin İş Dünyası İçin Önemi Nedir?

Farklı SDG’ler doğrudan farklı şirketlerle ilgilidir ve bu nedenle ilk adım, SDG’leri alt hedefleri ile tanımak ve sürdürülebilir kalkınma için önemini ve bir şirketin hedefleriyle olan bağlantısını anlamaktır.

SDG'nin Şirketler İçin Faydası Nelerdir?

SDG’nin, kurumsal stratejinin günümüz toplumunun ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesini kolaylaştırır. Yenilik alanlarını vurgularlar ve yeni pazarların açılmasına yardımcı olabilirler. Bu nedenle fırsatlar konusu 17 hedef bağlamında çok önemlidir.

SDG’yi ele alan firmalar için faydalar aşağıdakileri içerebilir:

Yarının fırsatlarını tanımak: Tüketici davranışındaki değişikliklerden ve aynı zamanda yenilikçi, sürdürülebilir çözümlerle pazara giren sosyal girişimlerin artan baskısından giderek daha fazla yenilik ortaya çıkıyor. Bu, sürdürülebilirlik açısından iş süreçlerinin veya ürünlerin daha da gelişmesine ve aynı zamanda yeni çözüm türlerinin geliştirilmesine yol açabilir.

Yeni ortaklıklar ve sinerjiler: SDG konusunda başkalarıyla birlikte çalışmak, firmalar için güçlü ve birleştirici bir unsur olmaktadır.

Şirketin olumlu itibarı: Şirketin SDG ile olan ilişkisini dahili ve harici olarak iletmek, çalışanları ve harici paydaşları ikna eder ve firmanın itibarını artırır.