Organizasyonel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (O-LCA)

Organizasyonel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir şirketin organizasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan girdilerinin, çıktılarının ve potansiyel çevresel etkilerinin LCA çerçevesinde değerlendirilmesidir. Bu metodoloji değer zinciri boyunca çevresel sıcak noktaları belirlemek, zamansal çevresel performans takibi yapmak gibi süreçleri mümkün kılmaktadır. O-LCA çalışmaları kamu ya da özel, küçük ya da büyük ölçekli bütün şirketler ve kuruluşlar için yapılabilmektedir.

o-lca

O-LCA çalışmalarının temel özellikleri;

  • – Firma/Organizasyon odaklıdır.
  • – Tüm yaşam döngüsü aşamaları dikkate alınmaktadır.
  • – Çoklu kriterlere göre aynı anda çevre etki kriterleri değerlendirilebilmektedir. (İklim değişikliği, asidifikasyon, ötrofikasyon, kaynak tüketimi vb. gibi).
O-LCA da Hesaplanan Çevresel Etki Parametreleri
OLCA-Cover
O-LCA Rapor Örneğimiz
Organik Kimya
O-LCA Danışmanlığı Yaptığımız Organik Kimya'nın O-LCA Sonuçlarını Paylaştığı Sürdürülebilirlik Raporundan Bir Sayfa