Kurumsal Su Ayak İzi

Su ayak izi, buharlaşma da dahil olmak üzere mavi, yeşil ve gri su ayak izinin toplamıdır. Yeşil ve mavi renkler ile su tüketimi, gri renk ile kirlilik tanımlanır.1 Kurumsal su ayak izi, bir mal veya hizmeti üretmek için gerekli tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki miktarını ifade eder. Su ayak izi hammaddenin işlenmesi ve üretim sürecinde kullanılan su miktarı ile tüketicinin kullanma aşaması da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü süreçlerini kapsamaktadır.

Su ayak izi, LCA yöntem ve araçlarının bir altyapısı olarak tanımlanmakta ve ISO 14046 standardı ile uyumlu olarak hesaplanmaktadır.

Kurumsal karbon ayak izi, sosyal sorumluluk, yasal zorunluluk, tedarikçi talebi ve pazarlama stratejileri ve marka itibarını arttırma yönünde ön plana çıkmak amaçlı uygulanmaktadır. Bu sayede kurumlar, su kullanımlarını değerlendirerek su kullanımı kaynaklı çevresel etkiyi düşürmek ve ürün veya kurum düzeyinde verim arttırılması gibi geleceğe yönelik stratejiler belirlemektedir.

Kurumsal Su Ayak İzi Hesaplama Süreci

1

Veri Toplama

Veri toplama sürecinde Metsims olarak hazırladığımız veri şablonu ile kuruma ait gerekli verilerin toplanmasını sağlanır. Bu süreçte Metsims takımı gerekli desteği vermektedir.

2

Hesaplama

Kurum verileri toplandıktan sonra Metsims Sustainability Consulting, çok sayıda Su Ayak izi hesaplaması deneyimi ile ürününüz ve faaliyetleriniz için ISO 14046 standartlarına uygun olarak envanter analizi ile hesaplanacağı gibi SimaPro ile de hesaplamaktadır.

3

Değerlendirme

Hesaplamalar sonucunda kurumun su ayak izi sonucunda sıcak noktalar belirlenir ve değerlendirmesi yapılır.

4

Doğrulama

Yapılan hesaplama isteğe bağlı olarak firma tarafından belirlenecek olan bağımsız üçüncü kişiler tarafından doğrulamaya tabi olabilir. Süreç esnasında Metsims takımı olası eksiklikleri gidermek için her zaman hazır bulunur.