Kurumsal Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi, doğrudan ve dolaylı olarak insan, kurum, olay veya üretim sonucu oluşan toplam sera gazı emisyonlarının ton cinsinden karbondioksit eşdeğerinin (tCO2) ölçüsüdür. Kurumsal karbon ayak izi, geçmişte sosyal sorumluluk, tedarikçi talebi ve pazarlama stratejilerinde ön plana çıkmak amaçlı uygulanırken, günümüzde Avrupa Yeşil Mütabakatı kapsamında 5 sektör ve kapsam 1 özelinde yasal bir zorunluluk olarak hesaplanmaya başlanmıştır.

ISO 14064 standardı ve GHG Protokolünce belirlenen Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standartları (Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard), Kurumsal Değer Zinciri (kapsam 3) standardı (Corporate Value Chain (Scope 3) Standard) çerçevesinde hesaplanan kapsam 1,2 ve 3 emisyonları kurumların ekonomik aktivitelerinden kaynakları sera gazı emisyonlarını ifade etmektedir.

Kurumların karbon ayak izlerini belirlemesi, sektördeki mevcut konumlarını değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik stratejilerinin belirlenmesi açısından önem teşkil etmektedir.

NEDEN CO2 Eşdeğeri?

Küresel ısınmaya neden olan sera gazları (GHG) ve küresel ısınma potansiyellerinin (GWP) farklı olduğu görülmektedir. Yapılan hesapların karşılaştırılabilir olması için tüm sera gazları ilgili GWP’ne göre katsayılar ile çarpılarak CO2e olarak ifade edilir. CO2e olarak ifade edilmesinin en önemli sebebi salınan miktar ve GWP potansiyeli açısından CO2 en yaygın gaz olmasıdır.

Standartlara Göre Emisyon Kategorileri

Kaynak: GHG Protocol

Süreç

1

Sistem Sınırlarının Belirlenmesi

Karbon ayak izi hesaplamalarının ilk aşaması olan sistem sınırlarının belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Burada Kapsam 1 (Doğrudan karbon ayak izi), Kapsam 2 (Dolaylı karbon ayak izi) ve Kapsam 3 (Diğer dolaylı karbon ayak izi) olarak üç sınırda belirlenebilir.

2

Veri Toplama

Veri toplama sürecinde Metsims olarak hazırladığımız veri şablonu ile kuruma ait gerekli verilerin toplanmasını sağlanır. Bu süreçte Metsims takımı gerekli desteği vermektedir.

3

Hesaplama

Kurum verileri toplandıktan sonra uygun ve geçerli emisyon faktörlerinden yararlanarak hesaplama yapılır. Metsims, elinde bulunan global ve sektörel LCA veri tabanları ile kapsamda bulunan tüm başlıkları istisnasız hesaplayabilme kabiliyetine sahiptir.

5

Değerlendirme

Hesaplamalar sonucunda kurumun karbon ayak izi sonucunda sıcak noktalar belirlenir ve değerlendirmesi yapılır.

6

Doğrulama

Yapılan hesaplama isteğe bağlı olarak firma tarafından belirlenecek olan bağımsız üçüncü kişiler tarafından doğrulamaya tabi olabilir. Süreç esnasında Metsims olası eksiklikleri gidermek için her zaman hazır bulunur.

 

Kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarında danışmanlık hizmetine alternatif olarak Metsims Sustainability Consulting tarafından geliştirilen global CAGE yazılımı mevcuttur. CAGE hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal karbon ayak izi danışmanlığı konusundaki başarı hikayelerimizi dinlemek ve bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Karbonu yönetmek ve üzerinden hedef belirlemek uzun soluklu bir iştir. İlk adımı ise kesinlikle doğru bir hesaptır. Çok sayıda fabrikaya sahip, farklı ülkelerde faaliyet gösteren vb. farklı seneryolarda da çok fazla deneyimi olan Metsims'in çalışmaları uluslarası düzeydedir.

Metsims'in yapı sektöründen, e-ticarete, gıda sektöründen kimyaya bir çok farklı sektörde kapsam 3 dahil proje referansları vardır.