Karbon Ofset

Karbon ofset, salınan karbondioksit ya da diğer sera gazı emisyonlarını telafi etmek veya dengelemek için yapılan işlemdir.

Karbon ofseti için iki tür piyasa vardır, uyumluluk ve gönüllülük. Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret Planı gibi uyumluluk piyasasında şirketler, hükümetler veya diğer kuruluşlar, yılda salmalarına izin verilen toplam karbondioksit miktarına ilişkin zorunlu ve yasal olarak bağlayıcı sınırlara uymak için karbon denkleştirmeleri satın alır. Uyum pazarlarında bu zorunlu sınırlara uyulmaması para cezası veya yasal ceza ile sonuçlanır.

Gönüllü karbon piyasasında birçok kuruluş bulunmaktadır. Örneğin, karbon denkleştirme satıcıları, doğrudan karbon denkleştirme satın alma teklifinde bulunurlar ve genellikle bir alıcının karbon ayak izini desteklemek veya ölçmek için bir karbon denkleştirme projesinin belirlenmesi gibi başka hizmetler de sunarlar.

 

Karbon Ofset çalışmaları 3 aşamadan oluşur.

  1. Hesaplama

Öncelikle kurumsal veya ürün bazında karbon ayak izi hesaplaması ilgili standartlara uygun olarak
yapılır.

  1. Azaltma

Karbon ayak izini direkt olarak dengelemek çok doğru bir
hareket olmayabilir. Öncelikle azaltma opsiyonları değerlendirilmeli, mümkün
olduğunca azaltılmalı ve azaltılamayan kısım dengelenmelidir.

  1. Dengeleme

Azaltma sonrasında karbon dengeleme işlemi yapılır.

Karbon-Ofset-Rapor
LCA Bazlı Karbon Ofset Raporu Örneğimiz