İklim Beyanları (Climate Declarations)​

Popüler bir EPD türü olan tek sayfalık iklim beyanları, Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) değerini karbondioksit eşdeğeri (CO2 eq.) cinsinden ifade eden ve bir ürünün karbon ayak izi gibi iklim etkisi bilgilerine odaklanan EPD’dir. Karbon ayak izi (Karbon Ayak İzi) hesaplaması için ISO 14067’ye uyarlanmıştır.

İklim beyanı belgeleri, EPD çalışmasına dayanır. İklim beyanı belgesi yayınlamak için eksiksiz bir EPD’ye sahip olmak zorunludur. 

co2
İklim Beyanı Örneği